ТЕМИ ПРОЕКТИ МРЕЖИ
Select language
Начало
 

Учебни материали


ОЕП. Наръчник за общински ръководители и специалисти - 2262 KB
Функции на общините при местното енергийно планиране - 62 KB
Процесът: Общинско енергийно планиране - 374 KB
Общинска енергийна информационна система - 181 KB
Изграждане на местни знания и умения, цели, обхват и партньори - 154 KB
Определяне на изходното състояние. Финансова рамка - 1349 KB
Избор на приоритети. Съставяне на програмата - 215 KB
Организиране, изпълнение. Наблюдение и оценка. - 178 KB

Печат
Назад   Нагоре