Енергийни обследвания

ЕнЕфект Консулт притежава над 25 годишен опит в областта на енергийните обследвания на сгради, промишлени системи и системи за улично осветление. Дружеството разполага със съвременна измервателна апаратура и софтуери за енергийно моделиране на сгради. Нашите експерти са участвали в множество проучвания в областта на енергетиката, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, като сме си партнирали с едни от най-опитните организации в Европа (BPIE, Passive House Institute, Norconsult, ENSI, Fraunhofer и много други). Освен енергийни обследвания съобразени с изискванията на националното законодателство и различни програми за финансиране, дружеството предлага консултантски услуги и вътрешни одити при въвеждане на Системи за управление на енергията съгласно стандарт БДС EN ISO 50001:2018, както за предприятия, така и за общини.
Поискайте оферта