Новини

Учебен курс по зелена архитектура

14.04.2010,
През периода декември 2009 – март 2010 г. в х-л Самоков в курорта Боровец се проведе обучение по проектиране на нискоенергийни сгради, организиран от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект в рамките на проекта "Знания и умения за енергийната ефективност в сградите". Проектът се финансира от Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие. Учебният курс бе част от програмата „Аудиториум” на Камарата на архитектите в България и се проведе с подкрепата на Университета по архитектура, строителство и геодезия и Съюза на архитектите в България.

В обучението участваха общо 76 архитекти и инженери от проектантски бюра в цялата страна. По време на първата учебна сесия пред участниците бяха представени основните принципи на проектирането на устойчиви сгради, а втората сесия бе посветена на концепцията „пасивна съща” и на възможностите за нейното прилагане при проектирането и строителството на нови и при обновяването на съществуващи сгради.

Основен лектор в първата учебна сесия бе проф. Вивиен Брофи, директор на Изследователската група по енергията към Училището по архитектура на Университетския колеж в Дъблин (Ирландия). На тази сесия като лектори участваха още преподаватели и специалисти от УАСГ, БАН и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и активно практикуващи проектанти и ръководители на финансови институции и фирми. Лектор на втората сесия на курса бе д-р инж. Райнер Пфлюгер, асистент на проф. д-р Волфганг Файст, основател и директор на Института по пасивни сгради (ИПС) в Дармщат, Германия и ръководител на катедрата по строителна физика на Института по строителство и строителни материали към Университета в Инсбрук (Австрия). Програмата на курса бе съгласувана с проф. д-р Волфганг Файст, а лекциите бяха част от 10-двевен курс за сертифициране на проектанти на пасивни сгради в Европа. По време на учебните сесии специализирани фирми представиха свои продукти, приложими в строителството на нискоенергийни пасивни сгради.

В края на обучението участниците получиха сертификат за успешно завършен курс по проектиране на нискоенергийни сгради. 

image/jpeg

Вижте още:
  
Снимките от учебните сесии (първа и втора) можете да видите и свалите на следния адрес:

http://www.eneffect.bg/images/upload/Training_Borovetc/