Новини

Нов уеб сайт на проекта „Финансиране на инвестициите в енергийната ефективност за противодействие изменението на климата"

21.04.2010,
Официалният уеб сайт на проект „Финансиране на инвестициите в енергийната ефективност за противодействие изменението на климата”, изпълняван от ИКЕ/ООН, беше отворен за посещения на 16 април 2010 г. на адрес www.feei.info.

Основните задачи на сайта са да представя подробна информация за участниците, целите и развитието на проекта, да осигурява новини за всички дейности и събития, свързани с него, и да способства за успешните взаимодействия между управляващия екип, партньорите, националните участващи институции и националните координатори в дванайсетте участващи държави. Той е насочен към всички заинтересовани страни и актьори в областта на инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, като има амбициозната цел да осигури необходимите материали за подготовката на устойчиви бизнес проекти, подходящи за финансиране в рамките на инвестиционен фонд, подготвен по проекта.

Сайтът е разработен от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект по договор по проект „Финансиране на инвестициите в енергийната ефективност за противодействие изменението на климата”, изпълняван от ИКЕ/ООН. Дизайнът на сайта е развит от SolAir International, а софтуерното изпълнение и поддръжка са дело на Up2Technology B.V.


image/jpeg