Новини

07.10.2019,

Енергийната бедност в светлината на местните избори: аналитична обосновка

Настоящият аналитичен материал „Енергийната бедност в светлината на местните избори: аналитична обосновка“ е публикуван в подкрепа на доклада с политически препоръки „Енергийната бедност в светлината на местните избори: Какво могат да направят държавата и общините за решаването на проблема с високите сметки за отопление“.

Енергийната бедност е един от най-значимите социални проблеми на нашето общество. Най-често я свързваме с невъзможността за своевременно заплащане на растящите разходи за отопление и охлаждане на жилищата, което довежда до невъзможност да се поддържа подходящ топлинен комфорт и до необходимостта да се обитават жилища с ниски енергийни и хигиенни качества, течащи покриви, гниещи прозорци и влажни стени.

Под „подходящ топлинен комфорт“ или „подходящо отопление“ разбираме това отопление, при което човекът се чувства комфортно без да се нуждае от допълнително външно зимно облекло, не се налага да ограничава пространството, в което нормално живее и в жилището няма неприемливо големи температурни разлики в отделните помещения.