Новини

24.05.2021,

Обзорен доклад за общински проекти за обновяване до клас А

Настоящият доклад е разработен с финансовата подкрепа на Споразумението на Кметовете – Европа съгласно изпълнение на договор n° ENER/B3/2019/473-506, като част от дейностите на ОМЕЕ ЕкоЕнергия като поддържаща структура на Споразумението. Обзорът обхваща проекти за обновяване до клас А в 5 общини членове на ЕкоЕнергия – Берковица, Етрополе, Кула, Лясковец и Смядово, като като за разработването му са използване резултатите от пет нови плана за обновяване на общинския сграден фонд с подкрепата на проект OurBuildings по програмата Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative - EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия. 

Докладът има за цел: 

  • да предостави систематизирана информация за изпълнението на 5 общински проекти за постигане на енергиен клас А; 
  • да представи ключови стъпки в изпълнението и резултати от всеки от петте пилотни проекти, заедно с индивидуалните енергийни обследвания и пътни карти за дълбоко сградно обновяване до енергиен клас А; 
  • да представи изводи и препоръки за последващи стъпки за продължаване на съществуващите и реализиране на нови мерки в следващия планов период (2021-2027 г.) с оглед на стратегическите документи, достъпни към момента на разработването му.