Новини

Семинар за разработване на проекти в рамките на информационния ден по Програма „Интелигентна енергия - Европа”

17.12.2010,
На 18 януари 2011 г. в Брюксел ще се проведе информационен ден, посветен на Програмата "Интелигентна енергия – Европа" (Intelligent Energy – Europe). В рамките на кампанията ще бъдат представени възможностите за финансиране на енергийни проекти за 2011 г.

Регистрацията и участието в събитието са напълно безплатни, но участниците трябва да си поемат разноските за път, дневни и хотел.

В рамките на информационния ден ще бъдат проведени редица семинари, сред които: „Биоенергия”, „Енергийна ефективност в индустрията”, „Електричество от възобновяеми енергийни източници” и други.

Участниците в семинара ще могат да се запознаят с европейската политика в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Ще научат как да подготвят своите кандидатури, както и условията на които трябва да отговарят техните проекти, за да бъдат избрани за финансиране. Това е мястото, където има реален шанс да срещнат партньорите, с помощта на които да реализират своите бъдещи проекти.

Работният език на събитието е английски, като е осигурен симултанен превод на френски, немски, испански, италиански и полски език.

Повече информация можете да намерите на страницата на„Интелигентна енергия – Европа”