Новини

Предоставяне на консултантска помощ в рамките на проект за енергийна ефективност в сградите

20.12.2006,
ЕнЕфект е изпълнителна агенция по проекта “Изграждане на знания и умения за насърчаване на енергийната ефективност в частните и обществени сгради в България”, финансиран он Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

В рамките на проекта се предвижда да се окаже консултантска помощ по подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради или при архитектурното проектиране на нови, енергоефективни сгради. Помощта е насочена към три целеви групи: инвеститори (включително местни власти, частен сектор и отделни домакинства), проектанти (архитекти, строителни инженери, инженери по сградни инсталации) и собственици / обитатели на сгради.
В тази връзка, чрез целите и средствата на проекта, Вие можете да получите консултация от експертите по проекта, които да Ви дадат полезна информация и съвети за енергийноефективно проектиране на нови или саниране на съществуващи сгради.
След изпращането на приложения формуляр за заявяване на интерес на електронна поща mdiankova@eneffect.bg , ние ще се свържем с Вас и ще Ви предоставим допълнителна информация.