Новини

Обновен интернет сайт на програма Енергийна ефективност 21

31.03.2011,
Сайтът на програма Енергийна ефективност 21 (ЕЕ21) на ИКЕ/ООН бе напълно обновен в началото на 2011 г., използвайки наличните ресурси по проект Финансиране на инвестициите в енергийната ефективност за противодействие изменението на климата (ФЕЕИ). Както винаги, той е достъпен на познатия си адрес: www.ee-21.net. Следвайки повече от десетгодишна традиция, сайтът предоставя подробна информация за целите и дейностите по програмата, както и за работата по различните регионални, национални, интеррегионални и кооперативни проекти, водени в рамките на ЕЕ21. Неговата информационна стойност се допълва и от обновената секция “Новини”, която, заедно с останалите източници, ще използва с предимство ресурсите на официалния сайт на проект ФЕЕИ (www.feei.info).

Новият дизайн на сайта на програма ЕЕ21 също следва принципите на изработка и представяне на сайта на проект ФЕЕИ, като така осигурява лесна идентификация и приемственост между отделните инициативи по програмата. Използвайки олекотена и интуитивна навигация, двата сайта споделят обща библиотека и електронна фотогалерия, осигуряващи достъп до всички документи, презентации и снимки от най-важните събития, провеждани в рамките на програмата. Разбира се, поддържат се и връзки с останалите уеб сайтове и комуникационни платформи, разработени в рамките на ЕЕ 21, включително с блога (www.feei.info/blog) и базата данни (www.feei.info/database) за експерти в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници по проекта ФЕЕИ.

Сайтът на програма Енергийна ефективност 21 е обновен от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект по договор по проект „Финансиране на инвестициите в енергийната ефективност за противодействие изменението на климата”, изпълняван от ИКЕ/ООН. Дизайнът на сайта е развит от SolAir International, а софтуерното изпълнение и поддръжка са дело на Up2Technology B.V.