Новини

Международно изложение "Енергийна ефективност и ВЕИ", 13-15 април 2011 г.

18.04.2011,
Порталът ДА СТРОИМ ЗЕЛЕНО - BuildinGREEN.net и комплектът ДЕСЕТ КНИГИ ЗА ЗЕЛЕНАТА АРХИТЕКТУРА + Зелен Витрувий +99 успешни практики, съставени от ЕнЕфект по проекта „Energy Efficiency in Buildings” с подкрепата на Глобалния екологичен фонд и програмата на ООН за развитие „Знания за енергийната ефективност в сградите”, бяха представени по време на изложбата „Енергийна ефективност и ВЕИ” и съпътстващите я конгрес и конференции в Интер Експо Център, София.

Благодарим на всички колеги, проектанти, бизнесмени и просто любознателни посетители, които посетиха щанда на центъра от 13 до 15 април. Говорихме за зелените покриви, слънчевите колектори, биогоривата, приложението на отпадъчните продукти от производствата, що е то пасивни сгради и имат ли те почва у нас. 

Проявеният интерес към резултата от многогодишната работа по този проект ни дава надежда, че книгите ще допринесат за повишаване на компетентността на българските проектанти в сферата на енергийно ефективните сгради, а порталът може да се превърне в платформа за обмяна на мнения и актуална информация относно теорията и практиката при строителството на високо технологични и екологични сгради в България.