Новини

Д-р арх. Здравко Генчев е преизбран за заместник-председател на Ръководния комитет на програма Енергийна ефективност 21

26.04.2011,
В периода 18-21 април 2011 г., представители на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект взеха участие в три срещи в рамките на програма Енергийна ефективност 21 (ЕЕ21), проведени в Централата на ООН в Женева, Швейцария – 2-ата сесия на Експертната група по Глобална енергийна ефективност 21, 17-тата сесия на Експертната група за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност за смекчаване на изменението на климата и 22-ата среща на Ръководния комитет на програма Енергийна ефективност 21.

По време на срещите, проведени в присъствието на представителите на участващите държави и финансиращите институции, бяха обсъдени прогресът и проблемите при прилагането на различните регионални, национални и интеррегионални проекти в рамките на програма ЕЕ21, както и на проектите, провеждани в сътрудничество с други дивизии на ИКЕ/ООН. Д-р Драгомир Цанев, ръководител на екип по договор за разработване на уебсайт и интернет-базирана комуникационна мрежа на мениджъри в областта на енергийната ефективност в рамките на проект „Финансиране на инвестиции в енергийна ефективност за смекчаване на изменението на климата” (ФЕЕИ), представи най-новите разработки на ЕнЕфект, включително напълно обновения сайт на програма ЕЕ21, както и прогреса на Центъра в ролята му на национална участваща институция по проекта. Бяха разпространени и най-новият, четвърти брой на периодичния бюлетин и подобрените информационни брошури по проект ФЕЕИ, също подготвени от ЕнЕфект в сътрудничество със SolAir International и  Up2Technology B.V.

По време на срещите, България бе представена и от г-н Кольо Колев, изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ), който потвърди заангажираността и подкрепата на институцията към проектите, провеждани в рамките на програма ЕЕ21, и по-специално към проект ФЕЕИ, в който Агенцията изпълнява ролята на национален координатор.

По предложение на д-р арх. Здравко Генчев, изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, Марк Хопкинс (САЩ) бе избран за председател на Ръководния комитет на програма Енергийна ефективност 21. Д-р арх. Генчев бе преизбран за заместник-председател на Комитета, както и за заместник-председател на Експертната група за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност за смекчаване на изменението на климата.