Новини

15.06.2023,

Национален доверителен екофонд набира проекти за енергийна ефективност и проучване на минерални води за общините

Рая Лечева, 3e-news, 15.06.2023 г., Снимка: Pixabay
https://3e-news.net/bg/a/view/44464/nacionalen-doveritelen-ekofond-nabira-proekti-za-energijna-efektivnost-i-prouchvane-na-mineralni-vodi-za-obshtinite

Схеми за енергийна ефективност, за електромобили, намаляване на емисии, детски сгради, общински сгради, читалища, социални обекти, проучване на за минерални води ще отворят врати за общините, които могат да получат съфинансиране за свои проекти. Това стана ясно презентация на Националния доверителен екофонд за възможностите по време на конференция, организирана от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект в Бургас. Сега действа покана за набиране на проекти за енергийна ефективност до 30 юни, но ще има още една процедура след това, ще се финансират до 70% от действителни разходи, но не повече от 420 000 лева за един проект.

Енергийна ефективност, обвързана със спестени емисии

Предстои обявяване на процедури през юли с указания за конкретни обекти, по които ще бъде насочена финансовата подкрепа.

От продажбата на емисии на Германия, България е насочила през Националния доверителен екофонд средства за енергийна ефективност на детски училища и градини, които включват надзор и изпълнение на проекти за енергийна ефективност на училища и детски градини. Необходимо е да се постигне намаляване с 1170 тона за година или около 35 000 тона за целия жизнен цикъл на проекта, кандидати са общините, защото са собственици на тези сгради. Може да се кандидатства и за поставяне на вентилационни системи с рекуперация включително на обработения въздух. 

Често обаче изискването за постигнати спестявания е толкова високо, че общините няма как да го изпълнят. Рядко се постигат изискванията и общините на срещата помолиха за преразглеждане на условията. От Националния доверителен екофонд обявиха, че ще видят как върви процедурата, какъв е интереса и и в процеса на изпълнение могат да сменят правилата. Все още се обмисля дали да актуализират правилата междувременно.

Финансиране ще бъде предвидено за проучване на възможностите за използване на минералните води в общините.

Проектите ще бъдат свързани с намаляване на емисиите, целевото разходване е строго специфично и конкретно като някои от дейностите са свързани с дейности, които не са допустими по оперативната програма (дейности по проучвателни сондажи за минерални води). Средствата за проучвания ще бъдат 50% от стойността на инвестицията, но не повече от 400  000 лева.

Процентът финансиране ще зависи и от постигнати резултати

От Националния доверителен екофонд увериха, че има резерви и обмислят промяна в условията за подобряване на ефективността на използване на публични средства и в същото време да подкрепа на изпълнението. В момента се работи за вкарване на по-различни финансови механизми, ще оптимизират критериите за подбор, изплащанията ще са обвързани с резултати от съответните енергоспестяващи мерки. Предпочитаме да даваме подкрепата си към общини, които имат сериозно отношение към самите сгради, заявиха от фонда. Когато една община има сериозен поглед и прилага различни системи и толкова по-уверени сме, че средствата, които влагаме ще покажат по-добри резултати

Може би в следващ етап ще се опитаме да обединим различни проекти на дадена община в един пакет, което дава възможност за по-обстоен анализ, подчертаха още от фонда.