Новини

Енциклопедия "Пасивни къщи" на български език?

26.10.2011,
Възможно ли е третият език, след немски и английски, на който се публикува най-богатият и авторитетен източник на знания за пасивните сгради – Passipedia, да е български? Звучи трудно и дори невероятно, но именно това е една от многото идеи, които се родиха по време на официалната работна визита на д-р Драгомир Цанев, управител проекти в Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, в централата на научно-изследователски институт "Пасивна къща" в Дармщад, Германия. И макар да изглежда амбициозна, идеята далеч не е неосъществима, дори и в най-кратки срокове…

Причина за този оптимизъм, разбира се, са последните издания на Центъра – „Десет книги за зелената архитектура” и портал "Да строим зелено" , които осигуряват богата информационна база за пасивните сгради на български език с качество, достойно за Passipedia. Имайки предвид фокуса на ЕнЕфект върху възможностите, които предлага зелената архитектура, и бързото налагане и разпространение на концепцията „Пасивна къща” вече и извън пределите на Западна и Централна Европа, бъдещето сътрудничество ще обхване всички електронни издания и приложения, както и специфичните информационни кампании, провеждани от двете организации.

Друг основен акцент на проведените разговори бяха проектите, финансирани по различни програми на ЕС и провеждани от ЕнЕфект и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, както и проектните предложения, в които ЕнЕфект участва заедно с институт „Пасивна къща”. Обърнато бе специално внимание на проект "Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите", както и на проектите "Мрежи на местните власти в подкрепа на Споразумението на кметовете" и "Изграждане на капацитет на местните власти за борба срещу промените в климата и повишаване на енергийната ефективност", насочени към все по-засилени взаимодействия с политическото ръководство и повишаването на административния и технически капацитет на регионално и локално ниво.

Като продължение на постигнатите договорености, ЕнЕфект ще продължи да разпространява знания за пасивните сгради в България, както и за специалните събития, организирани от институт "Пасивна къща" – ежегодните Дни на пасивната къща (11-13 ноември 2011 г., http://www.passivehouse-international.org/index.php?page_id=162 ) и Международна конференция "Пасивна къща" (02-05 май 2012 г., http://www.passivehouse-international.org/index.php?page_id=180).

За повече информация, посетете портал "Да строим зелено" или сайта на института в Дармщад.

Вижте още...