Новини

07.05.2024,

Обновената Директива относно енергийните характеристики на сградите – възможности и предизвикателства

Непосредствено след приемането на измененията в Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) на 12 април 2024 г., Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и БАИС, в качеството си на членове на Коалиция „Да обновим България“, организират широка дискусия с участието на всички заинтересовани страни за прилагането на европейската сградна политика на национално равнище, която ще се проведе на 15 май 2024 г. в София.

Целта е да се насърчи диалога и подпомогнат националните власти при оценката и дефинирането на политиките и инструментите, свързани с ДЕХС, с акцент върху новия стандарт за нулево-емисионни сгради и сертификатите за енергийни характеристики.

Сред участниците в събитието ще бъдат представители на ГД „Енергетика“ на ЕК, EuroACE, представители от енергийните агенции на Португалия (ADENE) и Италия (ENEA), а също така са поканени представители на Министерство на енергетиката, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Камара на архитектите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на строителите в България, Асоциация на енергийните одитори, УАСГ, ТУ София.

Събитието ще бъде организирано в присъствен формат, като за целта е необходима предварителна регистрация на следния линк: https://forms.gle/jdRuDUmP2iaqwJ7k8.

Програмата е достъпна тук.