Новини

10.06.2024,

КРЪГЛА МАСА "На финалната права: Актуализация на интегрирания план в областта на енергетиката и климата", 21.06.2024 г., зала Кеплер, ЦУМ

Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с Фондация “БлуЛинк“, организират кръгла маса на 21 юни 2024 г., зала Кеплер, Launchee, ЦУМ, с участието на водещи политици и експерти, които ще обсъдят конкретни мерки за постигане на климатична неутралност през призмата на ИНПЕК.

Центърът ще представи и най-новия си анализ на три сценария за преход към нисковъглеродна икономика до 2050 г., които показват различни визии за намаляване на енергийното потребление и на емисиите от парникови газови в секторите енергетика, сгради, промишленост, транспорт и селско стопанство.

Ще бъдат обсъдени и позициите и предложенията на различните заинтересовани страни за подобряване на амбицията на ИНПЕК. Не на последно място ще бъдат разгледани и пречките пред осъществяването на справедлив преход в най-въглеродно интензивните региони на основата на сравнителен анализ от Германия, Полша, Италия и България.

В кръглата маса ще участват: 

Красимир Ненов, заместник министър на енергетиката (поканен)
Апостол Дянков, началник отдел „Координация на климатични политики“, Министерство на околната среда и водите (поканен) 
Мартин Владимиров, директор, програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията 
Драгомир Цанев, изпълнителен директор, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
Мария Невитала-Рей, анализатор по въпросите на климата и енергийната политика в Института за реформи – Полша 
Надежда Ганчева, старши анализатор, Програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията
Калина Цолова, анализатор, програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията
Полина Славчева, проектен мениджър, фондация „БлуЛинк“
Ася Добруджалиева, проектен мениджър, Хабитат България
Симеон Горов, екип „Енергия и климат“, Екологично сдружение „За Земята“
Кристиян Димитров, координатор на кампания „Енергийни общности“, „Грийнпийс-България“.

Регистрация

Програма на събитието