Новини

Нови сфери на сътрудничество: проект Install+RES

30.03.2012,
„Само с подкрепа и контакти на национално ниво могат да се правят успешни европейски проекти”, твърди Иглика Неделчева, директор на Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” . Това мнение споделя и екипът на проект BUILD UP Skills в България – и потвърждава, че е готов да отговори позитивно на всяко предложение за сътрудничество: нашето разбиране е, че само чрез споделянето на знания и опит в партньорства на национално ниво можем да предоставим резултати, които да бъдат от полза на всички, работещи в областта на енергийната ефективност и ВЕИ.

Представителите на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект Антоанета Кацарова и д-р Драгомир Цанев взеха участие в Информационния ден по проект „Обучителни курсове за инсталатори на маломощни системи от възобновяеми енергийни източници върху сгради” (Install+RES), проведен на 30.03.2012 г. в София, като представиха съответно критериите и процедурите за лицензиране и акредитиране на обучителни организации за професионално обучение по ВЕИ и целите и задачите на проект BUILD UP Skills в България. Сериозен интерес сред гостите на събитието, както и не малко въпроси, предизвикаха презентациите на г-н Васил Петев (Българска фотоволтаична асоциация), г-н Стефан Йотовски (фирма „ЕРАТО”) и енергийния експерт г-жа Костадинка Тодорова. Особен акцент представляваше и демонстрацията на място на част от оборудването за обучителните курсове – вече проведени и предстоящи – организирани в рамките на проекта.

С надеждата да сме били полезни на организаторите и гостите на информационния ден с предоставената информация и обогатени с много нови идеи за бъдещо сътрудничество, Ви каним да се запознаете с проект Install+RES, с предстоящите обучителни курсове за инсталиране на фотоволтаични и солартермични системи и с всички презентации от информационния ден, като посетите интернет сайтовете на проекта – www.resinstaller.eu, и на СПГЕ „Джон Атанасов” - http://www.spge-bg.com/.


Екип на проект BUILD UP Skills – България