Новини

Популяризиране на водещите региони на пасивното строителство в подкрепа на бъдещите лидери

16.05.2012,
image/jpeg„Популяризиране на водещите „пасивни” региони в подкрепа на бъдещите лидери”. Това е мотото на проект „Региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия” (PassREg), финансиран в рамките на програма "Интелигентна енергия за Европа" с координатор Институт "Пасивна къща" - Германия, в който ЦЕЕ ЕнЕфект е основен партньор и водещ на работен пакет. Както е отразено и в наименованието му, основната цел на проекта е да подкрепи устойчивото строителство в регионите, предимно чрез насърчаване на проекти за пасивни сгради, които позволяват интегрирането на местни възобновяеми енергийни източници. За да постигне тази цел, проектът изследва развитието на моделите на водещи региони като Хановер, Брюксел и Тирол, които вече активно и успешно използват този подход, заедно с конкретни проекти на пасивни сгради. Анализът на факторите, които правят тези разнообразни модели толкова успешни, както и популяризирането на постигнатите резултати, ще спомогне за превръщането и на останалите участващи региони в лидери – чрез адаптиране и прилагане на добрите практики, както и на извлечените поуки по време на съвместната работа по проекта.

"Тъй като условията се различават значително в участващите държави, региони и градове, първата цел е да се анализират съществуващите модели на водещите региони и техните структури  (като например фонд „proKlima” в Хановер Германия), и да се адаптират към различните регионални условия," казва координаторът на проекта Мариане Фуджара от Институт „Пасивна къща”, която представи PassREg по време на 16-та Международна конференция „Пасивна къща”, в Хановер, Германия. "След това тези приспособени модели ще могат да бъдат възприети от общинските и регионални власти, както и от жилищните асоциации и производители, като по този начин допринесат за постигане на общата цел за опазване на околната среда и климата".

Началото на проекта бе дадено по време среща на всички участващи партньори, проведена в Хановер, Германия от 6 до 8 май, непосредствено след 16-та Международна конференция „Пасивна къща”. Силният старт бе осигурен от задълбочен преглед към постиженията на Хановер в областта на енергийната ефективност чрез налагането на стандарта „Пасивна къща” в региона. Участници от всички 14 партньори на проекта, както и специални гости от местните власти в участващите региони бяха поканени да посетят реални проекти на пасивни сгради с приложение на възобновяеми енергийни източници. Опознавателният  тур беше последван от серия от презентации на Матиас Волфарт (фонд „proKlima”), Елизабет Киршт  (Climate Alliance Hanover 2020) и Удо Шерер (Hanover Region Climate Protection Agency), които, заедно с другите представители на областта, запознаха участниците с успехите на Хановер по отношение на енергийната ефективност в строителството. И ако тази среща бе само необходимото началото за един проект, който има за цел да даде тласък на устойчивото строителство, можем да твърдим, че след нейния край всеки от партньорите ще работи с удвоени сили за налагането на концепцията за пасивно строителство с интегриране на възобновяеми енергийни източници като водеща за цяла Европа.

Партньори по проекта: ЕнЕфект (България), British Research Establishment - BRE (Великобритания), Община Загреб (Хърватия), община Чезена (Италия), Община Бургас (България), Фондация Dubonetwerk (Холандия), IG Passivhaus Tirol (Австрия), Latvian Environmental Investment Fund – LEIF (Латвия), NOBATEK (Франция), Passiefhuis-Platform vzw (PHP) (Белгия), Plate-forme Maison Passive asbl (PMP) (Белгия), proKlima (Германия), Politecnico di Milano (eERG-PoliMI) (Италия).

Повече за проект  „Региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия” (PassREg) можете да научите тук , като за допълнителна информация не се колебайте да се свържете с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект (e-mail: eneffect@eneffect.bg).