Новини

Как членовете на Споразумението на кметовете ще бъдат подпомогнати от кохезионните фондове на ЕС?

31.08.2012,
Местните и регионалните власти ясно осъзнават възможностите да засилят своя ангажимент към  възстановяване на Европа чрез инвестиции в устойчива енергия. Разбира се, при изпълнение на едно важно условие: за постигане на амбициозните цели на Споразумението и преизпълнение на заложената от ЕС цел от 20% намаляване на емисиите на CO2 до 2020 г., те трябва да бъдат подкрепени по отношение на достъпа до финансиране.

Именно това ще е основната тема на семинара на високо ниво, организиран от Комитета на регионите и Офиса на Споразумението на кметовете на 10-11 октомври 2012 г. в Брюксел с участието на партньорите по проект NET-COM. Лекторите и гостите на събитието ще дискутират значимостта на европейското финансиране и разрастването на Споразумението, като заедно с основния фокус върху енергийната ефективност, ще бъде обърнато особено внимание върху рационалното използване на ресурсите: област, в която много от членовете на инициативата са вече активни.

Дебатите ще съберат заедно общини и региони - членове на Споразумението на кметовете, финалистите от конкурса „Европейски зелени столици”, представители на Комитета на регионите и Европейската комисия. Някои от въпросите, които ще бъдат засегнати, са как европейските институции могат да подкрепят членовете на Споразумението, как кохезионните фондове могат да бъдат използвани в подкрепа на местните политики за устойчива енергия, и как обхватът на Споразумението трябва да бъде разширен – географски и тематично.

По време на събитието, България ще бъде представена от г-жа Детелина Николова, кмет на община Добрич, и от представители на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия – пълноправен проект по проект NET-COM. Съществува възможност да бъдат поети разходите за участие на още един български кмет – участник в Националната платформа за диалог в подкрепа на Споразумението, инициирана в рамките на проекта.

Повече информация за събитието можете да намерите в официалния сайт на Споразумението на кметовете на адрес: http://www.eumayors.eu/news_en.html?id_news=389.

За допълнителна информация за българското участие в срещата се свържете с ЕкоЕнергия на тел. 02 963 17 14 и email: dtzanev@eneffect.bg .