Новини

"Векът на града" в бъдеще време

31.08.2012,
С над половината от световното население, живеещо в градовете, ние наистина сме навлезли в "ерата на града". До средата на този век се очаква, че като градски жители ще се определят седем от всеки десет души на планетата. 21-ви век ще бъде известен като „века на града”. Как ще изглежда нашето градско бъдеще? Това е темата на шестия Световен форум на урбанизма, който ще се проведе от 1 до 7 септември в Неапол, Италия. Над  10 000 гости от цял свят се очаква да се включат в тази водеща конференция на градовете и градските въпроси, организирана от UN-HABITAT. Четирите приоритетни области за обсъждане тази година са:
  • градоустройство - институции и регламенти;

  • справедливост и просперитет - разпределение на богатството и възможностите;

  • продуктивни градове – конкуренция и иновации;  

  • градска мобилност, енергия и околната среда.
Дирекцията на ИКЕ/ООН за жилищния фонд и управлението на териториите ще даде своя принос към дискусиите чрез две допълнителни събития:  "Жилищният фонд в преход: Профили на държавите-членки на ИКЕ/ООН и въздействие върху жилищните политики на страните в преход" и "Енергийната ефективност на жилищния фонд като резултат от взаимодействието политиката, частния сектор и населението в по-широкия европейски регион".

Повече информация за събитието можете да намерите на адрес:
www.unece.org/hlm/welcome

"Жилищният фонд в преход: Профили на държавите-членки на ИКЕ/ООН и въздействие върху жилищните политики на страните в преход": http://www.unece.org/index.php?id=30706


"Енергийната ефективност на жилищния фонд като резултат от взаимодействието политиката, частния сектор и населението в по-широкия европейски регион" – съвместна инициатива на Виена, ИКЕ/ООН и UN-Habitat:
http://www.unece.org/index.php?id=30708