Новини

Анонс: Международна изложба за енергетика и екология ЕНЕКО и Дни на зелената енергия, 24-29 септември 2012

31.08.2012,
Източник: Международен технически панаир – Пловдив, http://www.fair.bg/bg/events/eneco2012bg_addon_2.htm

След успешния старт през 2011, за втора поредна година в рамките на Международна изложба за енергетика и екология ЕНЕКО, част от Международния технически панаир – Пловдив,  съвместно с Енергийна Агенция – Пловдив ще се проведат “Дни на зелената енергия”. По време на презентациите, дискусиите и кръглите маси ще се засегнат актуални теми като биомасата, слънчевата енергия, енергийната ефективност и др. Отново ще бъдат връчени и медалите и специалните награди на победителите във ВЕИ Шампионската лига - Лига биомаса и Слънчева лига.

Основни теми:

Енергийно обновяване на жилищата - кръгла маса и награждаване на победителите в състезанието за пестене на енергия „Енергийни съседства“

Зелена енергия, Околна среда, Климат и Зелена Икономика“ - конференция

Проекти на общини и фирми за подобряване на мобилността в градовете и бизнес зоните - кръгла маса


***


През времетраенето на панаира на щанд на ЕЕ и ВЕИ алтернативи на Асоциация на българските енергийни агенции и клъстер Зелена синергия ще се предоставят консултации за граждани по програмата „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”.