Новини

ВЕИ и енергийна ефективност в сградите

13.09.2012,
Под патронажа на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на 27 и 28 септември в хотел „Хилтън” ще се проведе Международна конференция „Сградна енергийна ефективност и възобновяеми източници”, организирана от  Камарата на инсталаторите в България.

Съорганизатор на конференцията е Европейската асоциация на инсталаторите за енергийна ефективност (GCI-UICP), която представлява 420 хил. изпълнителски фирми с 2,5 млн. служители от 24 страни от Европейския съюз и извън него.
Програмата на конференцията включва представяне на проекта ChemXchange – Lars Fredenlund, презентацията „Енергийната ефективност, фактор за устойчиво енергийно развитие” на Красимир Найденов, главен директор в Агенцията за устойчиво енергийно развитие, доклад на проф. д-р инж. Никола Калоянов, Технически университет –София, и др.

В рамките на конференцията ще се проведе Кръгла маса на тема „Единна стратегия, реализация и съгласувани политики за развитие на енергийната ефективност и ВЕИ сектора”, на която ръководители на браншовите организации в областта на енергийната ефективност и ВЕИ ще представят своите виждания за развитието на този сектор от икономиката.