Новини

Конференция на тема "Прилагане на ефективни механизми за постигане на целите 20/20/20 на местно ниво"

04.10.2012,
На 14 октомври 2012 г. в Пловдив, МПП, палата 6, зала 2 ще се проведе мотивационна конференция на тема „Прилагане на ефективни механизми за постигане на целите 20/20/20 на местно ниво”. Конференцията е част от Осмата годишна среща на българските местни власти, организирана от НСОРБ в периода 14-16 октомври.

Конференцията се организира по проекта „Изграждане на капацитет на местните власти за напредък в областта на климатичните промени и устойчивата енергия: планиране, деи?ствия, мониторинг”, финансиран от програмата „Интелигентна енергия – Европа”.

Главната цел на този проект е да подпомогне развитието на повече устойчиви енергийни общности в Европа. Това ще се постигне чрез изграждане на капацитет по въпросите, свързани с Плана за действия за устойчива енергия (ПДУЕ) – от мотивация, планиране и изпълнение до мониторинг и оценка.

Предлага се достъпна програма за обучение на представителите на местните власти по въпросите за инвентаризация на емисиите на парниковите газове,  разработване на ПДУЕ, ангажиране на заинтересуваните страни, обществени поръчки, сгради, транспорт, управление на отпадъците и воден сектор, както и активна подкрепа за поетапно разработване и/или подобряване на техните ПДУЕ.

Партньори по проекта от България са Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, община Бургас и WWF – България.

Конференцията е насочена към:

-    представители на ръководствата на общините – кметове, заместник-кметове и общински съветници;

-    общински специалисти, раб отещи в областта на устойчивото използване на енергията и промените в климата;

-    национални и регионални асоциации, сдружения и мрежи на местните власти;

-    местни и регионални енергийни агенции.

Регистрация за участие – на страницата на НСОРБ