Новини

Община Добрич спечели конкурса на ЕкоЕнергия „Община по пътя на енергийната независимост”

23.10.2012,
В рамките на Осмата годишна среща на българските местни власти на 14 октомври 2012 г. в Пловдив бе проведена мотивационна конференция „Прилагане на ефективни механизми за постигане на целите 20/20/20 на местно ниво”, организирана от Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Конференцията бе организирана с помощта на проект „Covenant CapaCITY - Изграждане на капацитет на местните власти за напредък в областта на климатичните промени и устойчивата енергия: планиране, действия, мониторинг", финансиран по програма „Интелигентна енергия за Европа”.

В първата сесия на конференцията с водещ кмета на Добрич Детелина Николова - член на УС на НСОРБ и председател на УС на ЕкоЕнергия, бяха представени резултатите и планираните дейности по редица проекти в подкрепа на Споразумението на кметовете в България, както и опита на водещите български общини в изпълнение на ангажиментите по Споразумението. Във втората сесия - „Прилагане на ефективни механизми при разработването и изпълнението на Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ)" акцентът бе поставен върху съществуващите възможности за финансиране на реални проекти, включени в ПДУЕ, както и върху начините за изграждане на капацитет на местно ниво.

Разбира се, по време на конференцията бяха обявени и резултатите от годишния конкурс на ЕкоЕнергия „Община по пътя към енергийната независимост". За участие в конкурса бяха поканени всички български общини с цел да популяризират своите дейности за повишаване на енергийната ефективност, интелигентното управление на енергията и предотвратяване на промените в климата. За своята ефективна политика в областта на устойчивото енергийно развитие първа награда получи община Добрич – както за осъществяването на целите, заложени в Общинската енергийна програма 2008-2013, така и за изпълнението на дългосрочните приоритети в Плана за действие за устойчиво енергийно развитие „Енергийно устойчив Добрич 2020”. Този план е разработен именно във връзка с поетите от община Добрич ангажименти по Споразумението на кметовете, като не случайно този факт бе изведен като още едно доказателство за позитивната роля на инициативата за устойчивото развитие на българските общините.

Всички презентации от конференцията „Прилагане на ефективни механизми за постигане на целите 20/20/20 на местно ниво” можете да намерите в уебсайта на ЕкоЕнергия.

За да разгледате снимки от събитието, посетете профила на ЕкоЕнергия във Фейсбук.