Новини

Oбученията за общински специалисти и нискоенергийното строителство: водещи приоритети на ЕнЕфект през 2013 г.

15.12.2012,
ЕнЕфект и ЕкоЕнергия проведоха два семинара в гр. Бургас, посветени на програмите за обучения и сградите с близко до нулево потребление на енергия

На 11 декември 2012 г. в Бургас бе проведен първи учебен семинар за ръководители и специалисти, включени в проект "Covenant CapaCITY", на тема "Климатичните промени и устойчивата енергия: планиране, деи?ствия, мониторинг" с участието на девет български общини – домакините от Бургас, Варна, Габрово, Горна Оряховица, Сливен, Стара Загора, Плевен, Поморие и Чипровци. Семинарът бе посветен на темите: (1) Местното енергийно планиране – инструмент за засилване на енергийната независимост на общините, (2) Ангажиране на заинтересуваните участници, (3) Сгради с почти нулево потребление на енергия и (4) Оползотворяване на отпадъците в общините, като въвеждащи лекции бяха изнесени от експерти от ЦЕЕ ЕнЕфект, WWF – България, АБЧО и Община Бургас, привлечени към работата по проекта.

След предварително проведена анкета и активна дискусия, бяха определени и приоритетните области, в които да се насочат планираните обучителни семинари през 2013 г.: инвентаризация на емисиите на парникови газове, разработването на ПДУЕ, транспорт, управление на отпадъците и водния сектор. С цел подобряване на на работния процес, бе прието програмата за следващите обучения да бъде предварително предложена за обсъждане, като същевременно участващите общини поеха ангажимент да се включат в тях с по-широк екип от свои представители, които да могат да се възползват оптимално от предложената информация. Заедно с това, на преден план изпъкна желанието на общините да навлязат в детайли във всяка от обсъдените теми, което още веднъж потвърди нарастващия интерес към устойчивото енергийно развитие на местно ниво в България и все по-доброто познаване на поставените проблеми от страна на местните власти.
 
Ангажиментът на Община Бургас в областта на устойчивото енергийно развитие и на нискоенергийното строителство в частност бе потвърден и на следващия ден, в рамките на проект „Региони на пасивната сграда и възобновяемата енергия” (PassREg - http://www.passreg.eu/), в който Бургас е пълноправен партньор. Работната група по проекта участва в кръгла маса „Градове на нискоенергийното строителство”, водена от представители на ЦЕЕ ЕнЕфект – координатор на проекта за България, и ОМЕЕ ЕкоЕнергия, по време на която бяха обсъдени непосредствените дейности на общината. Бе приет план за действие, включващ идентифициране на основните заинтересувани групи и въвличането им в работата по проекта, разработване на „модел на успеха” в областта на нискоенергийното строителство за Община Бургас и провеждане на широкообхватна комуникационна кампания, координирана с най-важните събития, касаещи устойчивото градско развитие през 2013 г. Основен акцент в срещата бе ускоряването на работата по изграждането на първия пилотен проект – Посетителски информационен център за наблюдение на птици, който ще бъде изцяло съобразен с концепцията „Пасивна сграда”.