Новини

Конференцията „Пасивна къща” представи решения за енергийната революция

23.05.2013,
Семинарите по проект PassREg обсъдиха визията за бъдещето на строителството и обновяването на сградния фонд
Франкфурт, Германия. Енергийно ефективно и икономически ефективно: така ще изглежда бъдещето на строителството и обновяването на сградния фонд, ако се вслушаме в изводите от Международната конференция „Пасивна къща” 2013, която бе проведена във Франкфурт, Германия. С позовавания на примери от вече завършени проекти, експерти от цял свят разкриха потенциала на интелигентните архитектурни решения за опазването на климата и намаляване на разходите за енергия. Спектърът от теми варираше от "автентично" ново строителство в историческия център на самия Франкфурт до потреблението на енергия във фабрика в Китай, построена по стандарта „Пасивна къща”. България, от своя страна, бе представена от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект със сравнителен анализ относно налагането на нискоенергийното строителство като стандартна практика в три водещи европейски региона, както и от арх. Георги Николов (ИГ Пасивни сгради България) с участие в постерна сесия.

Повече от 1000 експерти в областта на нискоенергийното строителство от около 50 страни присъстваха на конференцията, която вече отдавна се е наложила като най-авторитетното събитие в тази област в световен мащаб. Представители от водещите региони, участващи в проекта PassREg („Региони на пасивната сграда и възобновяемата енергия” - www.passreg.eu), представиха своите новаторски концепции. Гостите на събитието имаха възможност да посетят и университетския град Хайделберг, разположен на около сто километра южно от Франкфурт, където обособен градски район с площ от 116 хектара в момента се изгражда изцяло в съответствие със стандарта „Пасивна къща”. Именно примерът на тези региони показва, че пасивната къща вече е на път да се превърне в основен строителен стандарт навсякъде в европейските страни.

image/jpegimage/jpeg

Под мотото „Енергийна революция в сградите”, проектът PassREg изследва и анализира опита на тези водещи региони, които вече успешно са наложили концепцията за сгради с близко до нулево потребление на енергия, основавайки се на концепцията „Пасивна къща” с производство на енергия от възобновяеми източници на мястото на потребление, т.е. в самите сгради. Изводите и решенията, заимствани от тези региони, се адаптират и прилагат в други европейски градове, общини и региони, които заявиха своето желание да следват този пример. Така проектът, който се осъществява под ръководството на Институт „Пасивна къща”, подкрепя изпълнението на Директивата за енергийните характеристики на сградите и допринася за изпълнението на целите 3х20 на ЕС. Оперативното му изпълнение беше обсъдено в дните непосредствено преди конференцията, като Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект представи резултатите от своята дейност – а именно, сравнителен анализ на факторите, довели до налагането на строителството по „пасивен” стандарт като традиционна практика в регионите на Брюксел, Хановер и Тирол.

Фактът, че стандартът „Пасивна къща” се налага все повече и повече, се дължи и на увеличаване на предлагането на висококачествени енергийноефективни строителни компоненти. Много от тези компоненти бяха представени на търговското изложение, което се провежда паралелно с конференцията, като някои от акцентите бяха поставени върху прозорци, които могат да издържат на изключително студен климат, или прозорци с изключително олекотено многослойно остъкляване. Приложението на тези съвременни продукти в енергийните обновявания, съчетани с използване на възобновяеми енергийни източници, ще бъде доразвито и във финансирания от ЕК проект EuroPHit, чийто старт бе даден в рамките на конференцията. EuroPHit ще внесе ясни критерии, определени за всяка от стъпките в процеса на саниране с оглед на интегрираното проектиране при обновяванията на сгради, които ще гарантират, че всички приложени мерки са по-тясно и ефективно обвързани една с друга.

"Ефективността е от ключово значение за успеха на енергийна революция", обяснява експертът по строителна физика проф. д-р Волфганг Файст, основател на Институт „Пасивна къща”. Причината е проста: енергията, която не се консумира, не е необходимо да се добива от каквито и да било източници, което само по себе си отстранява един основен проблем. В Германия повече от една трета от общото потребление на енергия се изразходва за функциониране на сградите. В същото време до 90% от енергията за отопление може да бъде спестена с пасивната къща. "Ако ние сме в състояние повсеместно да повишим енергийната ефективност на сградите до стандарт „Пасивна къща”, тогава сигурността и устойчивостта на енергийните доставки ще бъдат реалност дори и при нарастване на благоденствието и стандарта на живот в световен мащаб", казва Файст.

Международната конференция „Пасивна къща” се организира от Институт „Пасивна къща” ежегодно на различни места през последните 17 години. Това е вторият случай, в който Франкфурт е домакин на конференцията след събитието от 2009 г. Това илюстрира водещата роля на града в енергийноефективното строителство: с ефективна политика и финансова подкрепа повече от 1000 жилищни единици, както и множество училища, детски градини и други нежилищни сгради, са построени по стандарта „Пасивна къща”. Следващата 18-та Международна конференция „Пасивна къща” е планирана за 25 и 26 април 2014 г. в Аахен, Германия.

Повече информация за Международната конференция „Пасивна къща” можете да намерите на адрес

www.passivehouseconference.org.