Новини

Проектът ENTRANZE стимулира навлизането на нискоенергийните сгради на строителния пазар

22.05.2013,
image/jpegENTRANZE (Policies to ENforce the TRAnzition to Nearly Zero Energy buildings) е проект за създаването на политики, подпомагащи преминаването към сгради с почти нулево потребление на енергия (nZEB). Законодателството на Европейския съюз, като например Директивата за енергийните характеристики на сградите и Директивата за възобновяемите източници на енергия, изисква от страните членки да разработят ефективни политики по отношение на строителния сектор. Именно тези стратегии в подкрепа на сградите с ниско потребление на енергия, както и на системите за отопление и охлаждане с възобновяема енергия, ще бъдат решаващи за постигането на амбициозните цели за намаляване на енергопотреблението и емисиите на въглероден диоксид. ENTRANZE,  е проект на Интелигентна Енергия – Европа (IEE), който започна през април 2012 г.,  и оказва активна подкрепа на лицата, отговорни за енергийната политика в девет от страните членки – Австрия, България, Германия, Испания, Италия, Румъния, Финландия, Франция и Чехия. Сградният фонд на тези държави представлява повече от 60% от този на Европейския съюз.

Целта на проекта е да предостави информация, основаваща се на данни, анализи, сценарии, както и ръководни насоки за разработването на амбицозни, но съобразени с действителността политики и пътни карти за обновяването на сградния фонд със сгради с почти нулево потребление на енергия. Друга част от проекта е насърчаването на комуникацията между експертите в този бранш и синхронизирането на политиките и плановете за развитие на страните участнички. ENTRANZE също ще предостави необходимата информация и препоръки на останалите страни от ЕС-27 + Сърбия и Хърватия.

Проектът стимулира навлизането на нискоенергийните сгради в публичния и частния сектор, както и широкото разпространение на отоплителни и охладителни системи с използване на ВЕИ.  ENTRANZE ще улесни формирането на необходимите политики чрез:
  • Лесна за управление онлайн система, която предоставя информация за енергийното потребление, какви мерки могат да се предприемат за намаляването му и съответните резултати от тези действия.

  • Анализи за оптималните разходи за сградите с почти нулево потребление на енергия.

  • Преглед на пакет от мерки и политики, които целят да се покрие стандартът на nZEB.

  • Модел на възможните резултати, постигнати чрез предприетите политики до 2030г.

  • Сравняване на резултатите от анализите в международна среда.
Ползите от проекта за лицата, отговорни за енергийната политика в страните участнички, са многобройни:
  • Задълбочено разбиране за влиянието на политиките относно обновяването на сградния фонд и системите за отопление и охлаждане с ВЕИ.

  • Осигурен достъп до подробна информация за създаването и подпомагането на развитието на необходимите политики. Това ще подсигури и безпрепятственият им напредък в бъдеще.

  • Получаване на информация и споделяне на опит с другите страни участнички.
Продължителността на проекта е от април 2012 г. до септември 2014 г. В държавите, залегнали в основата на проекта, има и местни партньори. Сътрудник на проекта е и Института за енергийните характеристики на сградите (BPIE – Buildings Performance Institute Europe).   
 
Източник: