Новини

Обучение на преподаватели за провеждане на курсове за сертифициране на проектанти и строителни специалисти за пасивни сгради

14.06.2013,
Квалифицираните проектанти и строители са ключът за широкото навлизане на сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия. В рамките на проект PassREg (координиран за България от ЕнЕфект) съществуващите курсове за проектанти и строителни специалисти, разработени преди това от Институт Пасивна къща, се превеждат на различни европейски езици и се адаптират към регионалните климатични условия и строителни традиции. За да се гарантира, че такива обучения ще бъдат организирани и след трите години на проекта PassREg, бъдещи преподаватели от различни страни от ЕС се обучават за провеждане на тези курсове в цяла Европа.
 
Първата серия от обучения за преподаватели се проведе в Антверпен (Белгия), Чезена (Италия) и София (България) в периода между март и юни 2013, като бяха обучени общо 60 настоящи и бъдещи водещи на курсове. На 11-12 юни 2013 г. представители на ЕнЕфект, Камарата на строителите в България, „Пасивна къща България” и най-активните професионални гимназии, университети и центрове за професионално обучение, заедно с гости от Гърция, Украйна и Латвия, взеха участие в специализирано обучение за преподаватели с лектори от Институт „Пасивна къща”.

К
урсът бе се организиран като двудневно събитие, с включени три основни части: знания за пасивната къща, информация за бъдещите обучения и техники на преподаване. Всички 27 участници получиха сертификат за успешно завършване на обучението, който – при желание от страна на учебните институции и достатъчно знания в областта на пасивното строителство – може да им позволи да водят обучения за сертифициране на проектанти и строителни специалисти от името на Институт Пасивна къща.
Всички, които се интересуват да бъдат акредитирани като преподаватели за курсовете на Институт Пасивна къща, могат да се обърнат към националните екипи по проект PassREg.

Обучение на преподаватели за сертифициране на проектанти и строителни специалисти в Чезена, Италия; снимка: Институт Пасивна къща

ItalySofia
Обучението на преподаватели в Чезена (Италия)Обучението на преподаватели в София (България)