Новини

Нова стъпка за Споразумението на кметовете: диалог на различни нива и иновативни подходи на управление

05.08.2013,

COM


Кметът на община Габрово г-жа Таня Христова ще вземе участие в заключителната среща по проект
NET-COM на ЕкоЕнергия в Брюксел

Заключителното събитие от проекта "Да работим заедно за Споразумението на кметовете" (NET-COM) си поставя за цел да даде ясна представа за значимостта на националните платформи и клубове за Споразумението на кметовете, за ползите от тяхната дейност и постиженията до този момент. Заедно с това, в открит диалог ще бъде представен и обсъден отзвукът от изпълнението на Споразумението на национално ниво, с участието на представители на поддържащите структури, националните клубове, общините-членове, Европейската комисия, Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации, Съвместния изследователски център и Бюрото на Споразумението. Основна част от дискусията ще представляват препоръките от местните власти, събрани чрез специална анкета в рамките на проекта.

Международната конференция, която ще се проведе на 8 октомври 2013 г. в Брюксел, ще се фокусира върху диалога с представителите на националните клубове и платформи. Всички лектори и участници ще имат възможността да се включат в дебата относно бъдещите стъпки в развитието на Споразумението на кметовете на европейско, национално и местно равнище. Събитието ще бъде открито от Жерар Манян, изпълнителен директор на европейската мрежа Energy Cities, и ще започне с презентации и дискусии на тема "За какво работят националните клубове" с участието на следните лектори:
  • Йоаким Лорец, заместник-кмет на Мюнхен (Германия, TBC)

  • Арно Роденбург, кмет на Миден-Делфланд (Холандия, TBC)

  • Николае Робу, кмет на Тимишоара или Дан Дякону, заместник-кмет на Тимишоара (Румъния, TBC)

  • Таня Христова, кмет на Габрово

  • Карин Томасон, заместник-кмет на Йостерсунд (Швеция)

  • Франц Бахман, заместник-кмет на Юденбург (Австрия)

  • Ищван Захария, кмет на Молдава на Будва (Словакия, TBC)

  • Катлийн ван Бремпт, член на Европейския парламент (Белгия, TBC)
Програмата ще продължи с обсъждане на отзвука от изпълнението на Споразумението на кметовете на национално ниво, като сесията ще бъде водена от Улрике Янсен, изпълнителен директор на Climate Alliance. В дискусията ще вземат участие още Карл-Лудвиг Шибел, изпълнителен директор на Climate Alliance - Италия, Анна Яскула, заместник- директор на полската мрежа „Енергийни градове”, и Алекс Ферховен, ръководител на дирекция „Устойчиво развитие” в Асоциацията на фламандските градове и общини (VVSG).

**************
По инициатива на проект NET-COM, в 15 страни и региони са създадени клубове и платформи за диалог в подкрепа на Споразумението на кметовете, за да се гарантира:
  • по-добра комуникация и обмен на знания между местните власти (подписали Споразумението или не), които ще подобрят собствените си умения и ефективност за постигане на целите на Споразумението;

  • по-добра комуникация, обмен и взаимодействие между местните власти и ключови участници, като например публични институции (министерства, национални и регионални агенции, регионални/областни администрации, асоциации на местните и регионалните власти) и всички други заинтересовани страни (бизнес, неправителствени организации, асоциации и т.н.), склонни да подкрепят местните власти в усилията им за постигане на целите на Споразумението.
Повече информация за изпълнението на NET-COM можете да намерите на страниците на уебсайта на ЕкоЕнергия, както и, разбира се, на официалния уебсайт на проекта.