Новини

Форум ГРАДЪТ 2013 - Предизвикателства пред българските градове 2014-2020

26.09.2013,
image/jpeg

С подкрепата на проект NET-COM, ОМЕЕ ЕкоЕнергия ще се включи в едно от най-авторитетните събития в областта на устойчивото градско развитие през тази есен – Форум ГРАДЪТ 2013. По този начин, ЕкоЕнергия ще продължи диалога по изпълнението на задълженията на българските градове, присъединили се към Споразумението на кметовете. Както споделят организаторите на събитието, неговата цел е да даде публичност на визията на градските лидери за приоритетите при реализиране на потенциала на градовете, определени от интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, и да предостави платформа на бизнеса за популяризиране на постиженията и иновациите в областта на управлението, планирането и реализирането на ключовите градски системи.

Форумът е предназначен на първо място за държавни, регионални и местни власти, свързани с планиране и управление на териториите и инвестиционно проектиране, представители на финансови институции инвестиционни фондове, мениджъри на строителни компании и компании за недвижими имоти, урбанисти, проектанти, архитекти, конструктори, инженери. Заедно със събитието, на обновената част на бул."Витоша" ще бъде открита и изложбата „Градът 2013”, която има за цел да популяризира актуалните публични и частни проекти, свързани с развитието на градовете в България. Изложбата се провежда за трета поредна година, като се радва на изключителен интерес от страна на професионалистите и широката общественост, като ще бъде отворена за посетители до 25 октомври 2013 г.

Акценти на ФОРУМ ГРАДЪТ:

Какво представлява интелигентния град?

Какви са основните двигатели на пазара и какви са предизвикателствата за интелигентно градско развитие?

Какви са ключовите политики, технологии и икономически въпроси, които влияят върху развитието на интелигентни градове?

Кои интелигентни технологии оказват най-голямо влияние върху развитието на градовете и как интелигентните градове влияят върху разработването на технологии?

Кои са основните играчи на пазара и какви интелигенти решения предлагат те?

Икономика на градовете – икономически растеж и качество на живот. Отключване потенциала на градовете и регионите.

Представяне на проектите в основните зони за растеж и политиките на различните градове при привличане на инвеститори, както и политиките, свързани с ПЧП.

Транспорт и мобилност – проекти за интегриран градски транспорт, предизвикателства при решаване на проблемите с градския трафик.

Управление на ресурсите в града: осветление и енергоснабдяване, водоснабдяване, отпадъци, CO2

Енергийно ефективни градове и сгради.

Какви са инструментите за финансиране на градски проекти?

Тук може да се
регистрирате или запознаете по-подробно с програмата.

Източник
и снимка: Форум ГРАДЪТ