Новини

Платформата за обучение na проект Covenant CapaCITY вече е достъпна!

27.09.2013,
image/jpeg

Английската версия на онлайн Платформата за обучениена общински ръководители и специалисти е готова за ползване. Целта ? е да предложи на общините кратки и лесни за усвояване модули за обучение по осем ключови теми, свързани с планирането на енергийни дейности в общините. Платформата е разработена от енергийни експерти, консултанти и представители на местните власти от 15 страни, партньори в проекта Covenant capaCITY, съфинансиран от програмата Интелигентна енергия за Европа.

Платформата е насочена към начинаещи общини, които сега проучват въпросите на борбата с климата и устойчивата енергия и каква е тяхната роля. Осем взаимносвързани теми (представени като онлайн модули) предлагат препоръки, идеи, решения и пособия. Модулите се състоят от информационни и интерактивни елементи, включващи упражнения, въпросници, ръководства, игри и връзки към допълнителна информация или възможности за помощ, съвети и консултации.

След като преминат програмата за обучение, общинските ръководители и специалисти ще придобият представа как да разработят Планове за действия за устойчива енергия (ПДУЕ). За да започнете обучението трябва да се регистрирате и да изберете темата, която ви интересува (например “Инвентаризация на емисиите на парниковите газове”, “Разработване на ПДУЕ”, “Обществени поръчки” или “Воден сектор”).

Можете да се учите с ваше собствено темпо! Проучете тази лесна за използване онлайн платформа сега!