Новини

Да бъдем отговорни към времето и парите, които да инвестираме

14.10.2013,

Форум ГРАДЪТ, 10.10.2013 г., панел 1, част II

image/jpeg

Участници: Таня Христова, кмет на община Габрово; Цветан Цолов, ръководител на проекта за интегриран столичен градски транспорт; Тодорина Докторова, старши мениджър инвестиции на „Регионален фонд за градско развитие"; инж. Пламен Никифоров,консултант във фирма „Станилов”; Йордан Йорданов, изпълнителен директор на фирма „Контракс”; арх. Здравко Генчев, представител на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия (модератор)
 
 
Таня Христова, кмет на община Габрово:
За нас е важно да работим заедно

Темата за града и енергийната ефективност е изключително важна и ценна особено в края на първия програмен период, като се надяваме да започнем следващия доста по-уверени, подчерта Таня Христова, кмет на община Габрово.

"През първия програмен период успяхме да използваме максимално наличните ресурси за инвестиции в енергийна ефективност. Използвайки възможностите на ОПРР за по-малко от 4 години въведохме енергийно ефективни мерки в 17 образователни институции, като в Габрово са общо 20. Ако посетим едно училище или детска градина ще видим реализирани наистина по-качествени фасади, слънчеви колектори и дори фотоволтаични системи на покривите. Но за съжаление ефекта за действително подобрена среда, създаваща усещане за по-добър комфорт и условия, постигнахме частично".

Апелът на г-жа Христова е за повече внимание към инвестициите, които се правят у нас в рамките на европейската солидарност. "Да заложим на интелигентността на съвременните иновативни решения. Затова трябва да гарантираме, че общините работят заедно."

image/jpeg

Трябва да сме отговорни при разработването на оперативните програми.Да се опитаме да ангажираме  капацитета на специалистите, които присъстват на форума, с този на фирмите, ангажирани с изпълнението на иновативни решения  и държавата, която е необходимо да създава стандарти и да ги отстоява, от една страна. И от друга – ние, които следва да прилагаме тези стандарти, без да се скриваме зад закона за изпълнение на обществени поръчки. Той е проблем, но е последен при реализацията на подобни проекти. Парите не стигат за реализацията на проектите, които разработихме по оперативната програма "Регионално развитие". Един от проблемите при работа с новата оперативна програма "Региони в растеж" е, че по предварителни разчети две години няма да са достатъчни от подаване на заявлението за оценка до началото на ремонтния процес.

Общините, които са  лишени от достатъчно финансов ресурс и битуват в ситуация на все по-засилваща се централизация и увеличаване на обема от ангажименти си към хората, за съжаление  не могат да отговорят на потребностите на гражданите. А това са справедливи нужди и очаквания от гражданите, които би следвало след 2007 г. да се чувстват европейци. Това сподели Таня Христова, по повод участието си дискусия в Брюксел, свързана с иновативно управление на градовете и споразумението на кметовете за местна устойчива енергия, подписано през лятото и от нея.

33 града са се ангажирали с цели, по-високи от заложените в европейската стратегия. На всеки един от нас, който полага подписа си под тази конвенция, следва да е ясно, че всеки ангажимент трябва да бъде обезпечен и подпомогнат от създаване на благоприятна среда за изпълнението му. Не е достатъчно да подпишем документа. Необходима е система, по която ние наистина  да инвестираме и реализираме тази политика.

Предстои завършване на първата общинска пасивна сграда
До два месеца ще бъде завършена първата пасивна обществена сграда у нас, обяви кметът на общината г-жа Таня Христова. Това е проект за реализацията на нов корпус  към детска градина "Слънце" в Габрово, който се изгражда по стандарта "пасивна къща". Реализацията на сградата е част от проект "Социално включване" към Министерството на  труда и социалната политика, предназначен за хора в неравностойно положение – деца и техните родители. Целта е, освен средище за обучение и възпитание, тази сграда да бъде модел за отговорно отношение към изчерпващите се ресурси.

Тази сграда би могла да е една добра провокация към програмата "Региони в растеж" 2014-2020 като модел за ефикасно усвояване на публичния ресурс, който трябва да носи ползи за хората. Тя се реализира съвместно с Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, на която г-жа Христова е заместник-председател.

С този проект се демонстрира как пасивният метод на проектиране и изграждане не може да се приложи към съществуващи сгради, отбеляза Христова. Все по-малко сгради се появяват и то най-вече в провинцията. Но за сметка на това имаме в изобилие грозно изглеждащи жилищни и обществени сгради. В този смисъл е важно да се реши и проблемът с жилищната политика.
Друг важен извод във връзка с този проект е свързан с ролята на административния капацитет при утвърждаването на заданията по проектите, отбеляза Таня Христова.

Изпълнението на този проект показва, че трябва да се инвестира интегрирано. В подобен проект важни са детайлите и качеството.
"Ние много научихме и знаем вече за пасивните сгради, което ни помогна в по-ефикасното усвояване на средствата", обобщи кметът.

Източник: Таня ТОДОРОВА, Строителство Градът Онлайн