Новини

Модели за енергийна ефективност в срещите на ЕкоЕнергия

15.10.2013,
В един изключително натоварен месец, екипите на ЕкоЕнергия взеха участие в няколко авторитетни събития на национално и международно равнище, посветени на устойчивото градско развитие и сградите с близко до нулево потребление на енергия. Ударението, разбира се, бе поставено върху поредното издание на „Форум ГРАДЪТ 2013”, проведен на 10 октомври в София. Заместник-председателят на УС на ЕкоЕнергия и кмет на Община Габрово Таня Христова имаше основната роля в панел „Добри практики за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в обществени сгради”, модериран от д-р арх. Здравко Генчев, изпълнителен директор на ЕнЕфект. Заедно с тях, от поканата за участие от квотата на ЕкоЕнергия се възползваха представители на четири български общини – членове на мрежата.

image/jpegimage/jpeg

В рамките на форума се проведе и среща по проект NET-COM и Платформата за диалог в подкрепа на Споразумението на кметовете, която бе точно на място – веднага след завръщането екипа на ЕкоЕнергия от финалното събитие по проекта в Брюксел. По същото време, сътрудници на мрежата и общински ръководители и експерти взеха участие в опознавателна визита и среща по проект PassREg в Инсбрук, а 10 дни по-късно друг екип на ЕкоЕнергия и Община Бургас бе във Фрайбург за редовната среща попроект Covenant CapaCITY, ръководен от световната мрежа ICLEI. На тази среща, съпроводена от многобройни семинари и конференции, посветени на интегрираното градско планиране, устойчивото строителство и управлението на отпадъците, присъстваха и представители на общини от област Враца, участващи в дейностите по проект CONURBANT на програма Интелигентна енергия – Европа.

По време на може би най-авторитетното събитие тази есен, посветено на устойчивото градско развитие, ударението беше поставено върху проектите и идеите, които променят българските градове. Сред темите бяха законодателството, пазара, инвестиционната активност, както и предизвикателствата пред създаването на знакови сгради по време на криза. Заместник-председателят на УС на ЕкоЕнергия Таня Христова имаше водеща роля в панела, посветен на добрите практики за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в обществени сгради, като представи изграждащата се в момента нискоенергийна детска градина "Слънце", която е първата публична сграда в България, проектирана в съответствие с международния стандарт „Пасивна къща”. В детската градина ще се използва максимално енергията от слънчевите лъчи, като потреблението на енергия от конвенционални източници ще бъде минимално. За децата ще бъде осигурен оптимален топлинен комфорт, а чрез вентилационната система – и значително по-добро качество на въздуха в сградата, като се очаква тези два фактора да намалят значително и нивото на заболеваемост в детската градина.
Амбициозния проект в Габрово се осъществява със съдействието на Общинската мрежа за енергийна ефективност "ЕкоЕнергия", но по-важното е, че той няма да остане единствен. В начален стадий на подготовка са проекти за сградите на основните училища „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“, за които се предвиждат мерки за постигане на пасивен стандарт при енергийни обновявания – EnerPHit. Образователните институции са включени като пилотни в проекта на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект „Енергийни обновявания – стъпка по стъпка” (EuroPHit), по който работата стартира наскоро. Центърът ще консултира Община Габрово и ще подготви инвестиционни проекти по способа „стъпка по стъпка”, с които Общината ще кандидатства за финансиране по програми през следващия програмен период.

Участието на г-жа Таня Христова във „Форум ГРАДЪТ” бе и в изпълнение на ангажиментите по Споразумението на кметовете за местна устойчива енергия, към което Община Габрово наскоро се присъедини, както и в ролята ? на активен участник е българската Платформа за диалог в подкрепа на Споразумението, инициирана в рамките на проект NET-COM на ЕкоЕнергия. То нямаше как да бъде по-подходящо планирано във времето – веднага след участието ? в заключителното събитие по проекта под мотото „Нова стъпка за Споразумението на кметовете: диалог на различни нива и иновативни подходи на управление”. Великолепните отзиви от представянето на г-жа Христова се дължаха на факта, че необходимостта от непосредствени действия, която тя аргументира в своята реч, съвпада с целите на движението за енергийна трансформация в цяла Европа: нужно е ускоряване на процеса на децентрализация и овластяване на местните общности, конкретни мерки за европейско финансиране на общинските проекти за енергийна ефективност и ВЕИ (заложени в Плановете за действия за устойчива енергия), и много по-сериозна подкрепа за Споразумението и неговите цели от страна на националните правителства. И действително, промяната се случва по места, а европейските цели за енергията и климата няма да бъдат постигнати без ангажимента на местните власти.

Другият актуален проект на ЕкоЕнергия – Covenant CapaCITY, също имаше своя върхов момент през октомври. В седалището на ICLEI-Европа и столица на слънчевата енергия в Германия Фрайбург се проведе семинар за представяне на местната енергийна политика и стратегия, успешните подходи, идеи и практически реализации, като особено внимание бе отделено на  обществените поръчки, финансирането на проекти за оползотворяване на местни ВЕИ и подобряването на достъпа до финансови инструменти за осъществяване на устойчиви енергийни политики. Събитието, в рамките на което бе организирана и опознавателна обиколка на най-впечатляващите екологични проекти в града, бе посетено от повече от 180 политически ръководители, технически експерти, представители на асоциации на местните власти и енергийни агенции. Община Бургас, която заедно с ЕкоЕнергия и WWF-България е официален партньор по проекта, бе представена от председателя на Общинския съвет г-н Константин Луков.

Тези събития, разбира се, далеч не изчерпват събитията от ЕкоЕнергия тази есен: предстои провеждането на значими мероприятия в България, в които мрежата ще вземе дейно участие. Още отсега можем да анонсираме кръглата маса по проект Covenant CapaCITY в София на 20-21 ноември и Дните на пасивната къща в Габрово на 8 ноември; а както знаете, за всички наши дейности и участия можете да се научите от нашия уебсайт и страницата ни във Фейсбук.