Новини

Пета национална конференция за енергийна ефективност и устойчиво строителство се проведе в рамките на Българска строителна седмица

20.03.2014,
image/jpeg
На 19 март в Интер Експо Център в рамките на Българската строителна седмица се проведе петата национална конференция за енергийна ефективност и устойчиво строителство Buildingreen 2014, в която Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект бе официален партньор и, разбира се, активен участник.
 
Към края на настоящото десетилетие се въвежда изискването всички новопостроени сгради в страните от Европейския съюз да отговарят на новия стандарт "почти нулевоенергийна сграда" (ПНЕС). Определението на този стандарт е задължение на всяка отделна страна, която в рамките на общоевропейската политика за енергийна ефективност има право да се съобрази с конкретните климатични условия и със строителните традиции, както и с икономическите възможности на съответните пазари. Във връзка с това през последната година страните проведоха усилена подготовка за съставянето на националните определения и за утвърждаването им чрез местните нормативни уредби. Макар и с известно закъснение, нашата страна също започна подобна подготовка. В резултат на това към края на миналата година се появиха първите предложения за промени на съществуващата в момента нормативна уредба за енергийна ефективност на сградите.

Експерти от различни професионални области с доказани познания и практически опит в областта на проектирането и изграждането на нискоенергийни сгради застават зад позицията, че промените в наредбите трябва да създадат реални условия за възприемане на почти нулевоенергийните сгради в България във възможно най-кратки срокове. Те предлагат да се утвърди "цялостен" и "интегриран" подход в проектирането, включващ всички специалисти още в първите фази на проекта. Обучението на проектанти и строители също е важно направление на държавната политика за насърчаване на ПНЕС.

image/jpegimage/jpeg

Същевременно философията на новия стандарт “сграда с почти нулево потребление на енергия” трябва да се прилага и при обновяването на съществуващите сгради. ЕЕ в многофамилните жилищни сгради и на публичния сграден фонд в българските градове е основен приоритет в новата Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, а най-големи проблеми се очертават в сградите, строени по едропанелна технология, които са 18 900 на брой и са разположени в 120 жилищни комплекса в страната.
 
Именно тези теми бяха в центъра на дискусиите по време на конференцията, където представители на МИП, МРР и водещи проектанти и представители на бизнеса представиха предложенията за промени в действащите норми, основните приоритети на ОП „Региони в растеж”, определящи допустимите дейности и мерки за енергийна ефективност, и актуални проекти и технологични решения за изграждане на сгради с близко до нулево потребление на енергия. Арх. Здравко Генчев, изпълнителен директор на ЕнЕфект, бе модератор на сесия „От енергийноефективни към почти нулевоенергийни сгради”, в рамките на която арх. Иглика Люцканова представи първата сертифицирана пасивна публична сграда в България – детска градина „Слънце” в Габрово, която е и пилотен проект в рамките на проект „PassREg” на ЕнЕфект. Д-р Драгомир Цанев от своя страна разказа за дейностите по най-новия проект на центъра – EuroPHit, с чиято помощ сградите на две училища в същия град ще бъдат обновени по метода „стъпка по стъпка”. Разбира се, никой от тези проекти не би могъл да бъде осъществен без силната политическа воля на местната власт – а ангажиментът на Габрово бе препотвърден лично от кмета на града г-жа Таня Христова, която е и заместник-председател на УС на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.

image/jpegimage/jpeg

Повече информация и снимки от конференцията ще можете да намерите в следващите дни на адрес http://buildingreen.bg/.