Новини

XVIII международна конференция на ЕкоЕнергия

11.04.2016,
На 5 и 6 април в София се състоя XVIII редовна годишна отчетна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Както ви информирахме предварително, тя бе посветена на три основни теми - Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, изпълнението на задълженията по Споразумението на кметовете от ЕС и предизвикателствата на “устойчивите” и “зелените” обществени поръчки. Домакин на първия ден на конференцията бе Френският институт в София, а дискусиите бяха съсредоточени върху първата тема - Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Конференцията бе открита от заместник-председателя на Министерския съвет и министър на европейските фондове и икономическото развитие Томислав Дончев и от посланика на Република Франция в България Ксавие Лапер дьо Кабан. В словото си Томислав Дончев поздрави ЕкоЕнергия и нейния секретариат ЕнЕфект, като напомни, че те са започнали да работят за енергийната ефективност в период, когато тази тема е била екзотична и малко позната. Той подчерта важността на Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради и необходимостта от дългосрочна визия за нейното устойчиво по-нататъшно развитие. В приветствието си посланик Ксавие Лапер дьо Кабан също поздрави ЕкоЕнергия и призова българските общини към активно участие в обявения от френския институт конкурс “Екообщина”.

Пред участниците в конференцията бяха представени резултатите от задълбочено проучване, подкрепено от Европейската климатична фондация и координирано с българското правителство, относно възможностите за по-нататъшно оптимизиране на Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради. Проучването бе осъществено от международен консорциум с участието на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и сдружението За Земята от България, както и от Европейския институт за енергийните характеристики на сградите и Техническия университет във Виена.

Обобщените резултати от това проучване показват, че в дългосрочен план обновяването на съществуващите сградни фондове е икономически изгодно, ако се осъществява до енергиен клас “А”. Същевременно, за да се преодолее недостигът на инвестиции за постигането на този висок клас се предлага санирането да се извършва на етапи, стъпка по стъпка, като с всяка следваща стъпка енергийният клас се надгражда без да се накърнява постигнатото с предишната стъпка. В същото проучване, специално внимание е отделено на решаващата роля на общините в изпълнението на програмата. Предлага се в нея да се обособи компонент “Техническа помощ”, чрез който да се изгражда подходящ капацитет у всички основни участници в програмата – общините, проектантите, строителите и собствениците на жилища.

След представянето на проучването, заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков обстойно описа състоянието на изпълнението на програмата и очерта най-близките задачи пред нея. Проф. Уте Дюбоа от Международното бизнес училище в Париж представи мащабната програма на френското правителство за обновяване на еднофамилни сгради на социално слаби семейства.

Участващите в последвалата дискусия оцениха високо организацията и професионалното равнище на събитието и добавиха конкретни идеи в Предложението на делегатите на конференцията, което ще бъде разпространено до всички заинтересовани страни и институции.

Вторият ден на конференцията бе посветен на Споразумението на кметовете и предизвикателствата, които новият закон за обществените поръчки поставя пред българските общини. Представителят на Секретариата на споразумението Кристина Дели говори за новите задачи пред споразумението, а в последвалите изказвания бе споделен опит на български и украински общини в изготвянето и изпълнението на Планове за устойчиво енергийно развитие (Павел Манчев, директор на ЕнЕфект Груп, Елена Симеонова от ЧРАУЕ, Драгомир Цанев, заместник-директор на ЕнЕфект и Йордан Йорданов, кмет на община град Дoбрич).
В последвалите презентации вниманието на участниците бе съсредоточено върху принципите на „устойчивите“ и „зелените“ обществени поръчки, отразени в новия Закон за обществените поръчки, и предизвикателствата пред общините в тяхното организиране и провеждане. Обстойни представяния бяха направени от Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ, Евелина Стойкова от Енергиен център София, Десислава Колева, главен експерт в община Габрово и координатор на мрежата за зелени обществени поръчки в проекта SPP Regions, и Станислав Андреев, управител на ЕнЕфект Консулт.
В рамките на конференцията бе проведено и организационно отчетно събрание на мрежата ЕкоЕнергия, на което бе приет отчет за изпълнението на плана и бюджета за изминалия отчетен период (2015 г.) и план и бюджет за следващата планова година (2016 г.).

Материалите от конференцията са достъпни на сайта на ЕкоЕнергия на адрес: www.ecoenergy-bg.net, както и в страницата на мрежата във Фейсбук.