Новини

Продължават обученията за строителни специалисти по проектите BUILD UP Skills EnerPro и Тrain-to-NZEB

30.11.2016,
В отговор на нарастващото търсене на квалифицирани строителни специалисти за изпълнение на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект продължава своите дейности в помощ на учебните центрове в страната. В рамките на два от текущите си проекти BUILD UP Skills EnerPro и Train-to-NZEB, специалистите от ЕнЕфект, заедно с 5 професионални гимназии и центрове за професионално обучение, провеждат обучения по 10 нови учебни програми, разработени с помощта на Институт Пасивна къща – Германия, Камарата на строителите в България (КСБ) и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

До този момент с помощта на комбинирани онлайн и присъствени сесии са подготвени повече от 100 преподаватели, с което се надяваме, че новото учебно съдържанието ще премине в редовните учебни програми на образователните и обучителните институции в страната. С началото на зимния сезон започнаха и обученията за заетите в строителния сектор – и вече близо 200 от тях, повечето в началото на кариерата си, преминаха успешно през курсовете.

В областта на строителството се провеждат 3 специализирани курса – Сградна обвивка, Сградни системи и Строителен пазар, продукти и технологии. Стартът бе даден в Професионалната гимназия по строителство и архитектура в Пазарджик, която със собствени сили допълни материалната си база с демонстрационен макет на пасивна сграда, с цел по-качественото провеждане на практическите занятия. БГЦПО – гр. Плевен вече проведе курсове по Сградна обвивка и Сградни системи, като бе сериозно подкрепен от местния бизнес – както с материали за практически обучения, така и с вдъхновени и ентусиазирани лектори, които внесоха така важните примери и опит от практиката в учебното съдържание. Най-новият курс – „Строителен пазар, продукти и технологии“ – ще бъде пилотно проведен в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Русе в средата на януари, където вече има обучени 44 специалисти по програма Сградна обвивка.

Може би още по-забалежителен е напредъкът в областта на обученията по ВЕИ, в които курсовете по 7 нови програми се разпределята между водещите учебни заведения в София – СПГЕ „Джон Атанасов“ и ПГТЕ „Хенри Форд“. Темите Фотоволтаични инсталации, Минивятърни съоръжения и инсталации, Соларни отоплителни инсталации и Термопомпени системи и инсталации се покриват от екипа на СПГЕ „Джон Атанасов“, като вече 88 специалисти са преминали през обученията. ПГТЕ „Хенри Форд“ предлага обучения по темите Хибридни топлинни системи, Котли и инсталации на биомаса и Отопление, вентилация и климатизация, с обучени до този момент 48 специалисти.

Обученията завършват с полагане на изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия (Рамкова програма Д за начално професионално обучение) и, разбира се, със сертификат от европейския проект BUILD UP Skills EnerPro.
Това, което ни радва най-много е, че съдържанието на новите програми вече навлезе официално в учебните планове на партнорите по проекта – засега, под формата на свободно избираема подготовка (СИП). Същото, надяваме се, ще стане и в новата магистърска програма на УАСГ „Енергийна ефективност в строителството“, където задължителен курс „Пасивни сгради“ е разработен от ЕнЕфект в рамките на проект Train-to-NZEB. Вярваме, че именно работата с младите хора е начинът да се осигури устойчивост – на само на нашите дейности, а и на политиките за устойчиво енергийно развитие.

Ето и списъкът на обучаващите организации, които предлагат обучения по новите програми:

Строителство
1. Курс "Сградна обвивка"
2. Курс "Сградни системи"
3. Курс "Строителен пазар, продукти и технологии"

Обучаващи институции:
ПГСА - гр. Пазарджик
ПГСАГ "Пеньо Пенев" - гр. Русе
БГЦПО - гр. Плевен
ЕнЕфект, Център за енергийна ефективност

ВЕИ
1. Курс “Фотоволтаични инсталации“
2. Курс "Слънчеви топлинни инсталации"
3. Курс "Котли и инсталации на биомаса"
4. Курс "Миниветрени съоръжения и инсталации"
5. Курс "Термопомпени инсталации"
6. Курс "Климатизация, вентилация и отопление"
7. "Курс "Хибридни топлинни системи"

Обучаващи институции:
СПГЕ "Джон Атанасов", София
ПГТЕ "Хенри Форд", София


Дейностите на ЕнЕфект и неговите партньори в областта на професионалното образование и обучение ще бъдат представени по време на най-впечатляващото и амбициозно събитие за устойчиво развитие тази година – Екодизайн Прет-а-порте, на 10 декември 2016 г. в зала 9 на НДК. Ако искате да научите повече за нулевоенергийните и пасивните сгради и начините те наистина да се „случват“, заповядайте – участието е безплатно, с регистрация на адрес https://sabitie.bg/event/konferentsii-i-seminari/Ekodizayn-Forum-2016.253

image/jpeg