Новини

12 учебни програми, 433 обучени строителни специалисти и променени образователни стандарти в резултат от проект BUILD UP Skills EnerPro

24.02.2017,
В края на 2014 г. екипът на проект BUILD UP Skills EnerPro си постави за цел да промени нагласите към професионалното образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите, да създаде нови учебни програми, отговарящи на съвременните изисквания за енергийна ефективност, и да ги наложи като стандартна практика, най-вече сред младите специалисти. Днес можем да се похвалим със следното: 

 • 12 нови учебни програми - за строителни специалисти, работници и преподаватели;
 • 6 нови програми за СИП в професионалните гимназии и ЦПО;
 • 29 проведени курсове от партньорите по проекта;
 • 433 обучени специалисти;
 • 6 активни учебни центъра;
 • 16 споразумения за сътрудничество с външни партньори;
 • 3 нови проекта, инициирани по програма Хоризонт 2020 на ЕС – Step2Sport, Train-to-NZEB и Fit-to-NZEB.

През 2016 г. партньорите по проект BUILD UP Skills EnerPro ЕнЕфект, СПГЕ "Джон Атанасов", ПГТЕ "Хенри Форд", ПГСА - гр. Пазарджик, ПГСАГ "Пеньо Пенев" - гр. Русе и БГЦПО - гр. Плевен проведоха общо 29 обучителни курса, които бяха подложени на щателен мониторинг от представители на КСБ. Резултатите са повече от впечатляващи – както обучените, така и възложителите са изключително доволни от качеството и придобитите знания, умения и компетенции. На базата на разработените програми и проведените обучения а Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) разработи План за актуализиране на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификации по професии в професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“ и Професионално направление 582 „Строителство“, които обхващат 13 професионални квалификации.

Учебни програми

В рамките на проекта бяха разработени 2 учебни програми и онлайн модул за обучения на преподаватели и 10 нови учебни програми заедно с всички необходими съпътстващи материали за кратки форми на обучение (40-60 учебни часа) и свободно избираема подготовка в гимназиите и ЦПО. Всичко за програмите, включително базисни презентации, можете да намерите тук: http://www.busenerpro.com/programmes.html; а ето и списъкът на обучаващите институции със съответните предложения за обучения:

Направление ВЕИ

СПГЕ "Джон Атанасов" / ПГТЕ "Хенри Форд", София

Курсове:

1. Фотоволтаични инсталации
2. Слънчеви топлинни инсталации
3. Котли и инсталации на биомаса
4. Миниветрени съоръжения и инсталации
5. Термопомпени инсталации
6. Климатизация, вентилация и отопление
7. Хибридни топлинни системи

Направление Строителство

Обучаващи институции:

ПГСА - гр. Пазарджик / ПГСАГ "Пеньо Пенев" - гр. Русе / БГЦПО - гр. Плевен / Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

Курсове:

1. Сградна обвивка
2. Сградни системи
3. Строителен пазар, продукти и технологии
4. Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради

Какво да очакваме в бъдеще

Обучения по всички програми, разработени по проект BUILD UP Skills EnerPro, в момента се предлагат във всички професионални гимназии и ЦПО - партньори по проекта. Заедно с това, до края на март 2017 г. по проект Train-to-NZEB (www.train-to-nzeb.com) в УАСГ ще бъде отворен учебно-демонстрационен център за енергийна ефективност в сградите, където освен изброените програми ще се предлагат сертифицирани курсове, обучения и демонстрации по темите:

 • Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради;
 • Сертифициран проектант на пасивни сгради;
 • Принципи за проектиране на пасивни и почти нулево-енергийни сгради (ПНЕС);
 • Вентилационни системи с  рекуперация;
 • Въздухоплътност в пасивните и почти нулево-енергийните сгради;
 • Изолация, прозорци и топлинни мостове в ПНЕС;
 • ВЕИ в пасивните и почти нулево-енергийните сгради;
 • Икономика на пасивните и почти нулево-енергийните сгради;
 • Енергийно ефективни сградни обновявания.

Курсът, с който ще бъде открит центърът, ще е на тема „Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради“ и ще бъде проведен със специалното участие на обучаващи от Институт Пасивна къща – Германия. Допълнителна информация за обученията ще бъде представена по време на конференцията и изложението за интелигентни градове за Югоизточна Европа Smart Cities в Интер Експо Център на 7-9 март, където на щанд B15 в зала 1 ще започне и записването за курсовете.

Всичко за проект BUILD UP Skills EnerPro можете да намерите на адрес www.busenerpro.com.