Новини

Норвежкият опит в енергийната ефективност с принос към образователната инфраструктура на Габрово

14.02.2017,
Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Габровската детска ясла „Зора“ и Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ вече се отопляват модерно и икономично благодарение на внедрените енергоспестяващи мерки по проект „Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност“.

Постигнатите резултати бяха представени на заключителна конференция в четвъртък в присъствието на областния управител Николай Сираков, началника на Регионално управление на образованието д-р Георги Маринов, общински съветници, представители на фирмите-изпълнители и проектанти. Специален гост бе инж. Робърт Мартинес от партньорската норвежка компания „Норконсулт“, както и енергийни експерти от „ЕнЕфект Консулт“ ЕООД.

С финансиране от 470 404,93 лв. в детската ясла е изградено котелно помещение за природен газ и е извършена цялостна подмяна на отоплителната инсталация в гимназията. Средствата са предоставени по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/. Срокът за реализация е от 18 август 2015 г. до 18 март 2017 г.

„Можем да считаме, че с изпълнението на този проект всички мерки по саниране на училището и детската ясла вече са факт.“, заяви зам.-кметът на община Габрово арх. Николай Меразчиев. Той съобщи, че като допълваща мярка със средства от общинския бюджет в двете сгради е направена топлоизолация на покривите. „Община Габрово ще продължи да води последователна политика за енергийна ефективност. Предстои да бъдат санирани сградите на последните две общински училища, изпълнение на проект за подмяна на уличното осветление в града и проект за развитие на устойчив градски транспорт на Габрово.“, коментира още арх. Меразчиев.

image/jpegimage/jpeg

С подобряване ефективността на отоплителната система в гимназията и монтажа на нов високоефективен газов котел в детската ясла в Габрово ще се намалят емисиите на въглероден диоксид в атмосферата с 28 тона годишно, а спестената енергия от конвенционални източници ще е 98,8 мегаватчаса на година. Преките ползватели са повече от 100 деца, над 600 ученици и близо 100 учители и възпитатели.

Според директора на математическата гимназия Цветана Кюмюрджиева училището е станало едно от най-топлите в Габрово. „Това е втори подобен проект за гимназията. През 2009 г. беше санирана сградата, изцяло обновен плувният комплекс, спортната база, класните стаи и коридорите. Тогава остана нерешен проблемът с остарялата отоплителна инсталация, която е изградена през 80-те години и досега по нея са извършвани само частични ремонти.“, сподели Кюмюрджиева. Тя припомни за течовете от радиаторите, спуканите тръби и нуждата от допълнителни електроуреди, за да се достигне минималната температура от 18 градуса в класните стаи.

Изграждането на ново котелно помещение за природен газ е втори проект с подкрепата на ФМ на ЕИП за детска ясла „Зора“. „Благодарение на тези проекти имаме това, за което сме мечтали от години – за децата и персонала – уют и добри условия, а за родителите – увереност, че децата им се отглеждат в едно модерно детско заведение, отговарящо на европейските стандарти.“, каза директорът Маринела Нанкова. Тя сподели, че в предходните години нейната задача е била да търси начин как да бъдат повишени градусите в помещенията, а сега се налага да ги намаляват, така че да достигнат оптималните температури за отглеждане на децата.

Директорите на двете заведения изказаха задоволство от добрата работа и благодарности на ръководството на Община Габрово, екипа по проекта и на всички, ангажирани с изпълнение на дейностите. След края на конференцията бе организирано посещение на обектите, където участниците имаха възможност да видят въведените енергоефективни мерки.

Ръководителят на проекта д-р инж. Десислава Колева уточни, че положителните ефекти са и по отношение на обменения опит и ноу-хау за енергийна ефективност с норвежката страна, както и създаденото партньорство за бъдещи съвместни инициативи.

В рамките на финалната част по проекта се проведе обучение на тема „Енергийна ефективност в сгради – норвежкият опит за Габрово“. В общинската ритуална зала вчера и днес инж. Робърт Мартинес показа опита на Норвегия в проектирането и изграждането на нови сгради, както и в рехабилитацията на вече построени. От българска страна експертите от „ЕнЕфект“ и „Сименс България“ представиха последните промени в националното законодателство относно енергийната ефективност в сградния фонд, както и възможностите за повишаване на комфорта на обитаване чрез подобряване на сградната обвивка, инсталиране на вентилация с високоефективна рекуперация и сградна автоматизация.