Новини

За 13-та поредна година се проведоха международните Конференции и изложения за енергийна ефективност и възобновяема енергия, Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране)

15.03.2017,
41 лектори от 11 държави, между които и представители на ЕнЕфект и ЕкоЕнергия, презентираха теми с практическа насоченост в рамките на специализираните конференции. В изложбената част директни изложители от 14 държави представиха последните новости, полезни решения и технологии за устойчиво развитие и екология, както за различни видове индустрии, така и за бита.

Петото издание на Конференцията за интелигентни градове Smart Cities постави един от акцентите на събитието. Нуриа Де Лама, зам.-генерален секретар на Европейската Big Data асоциация представи Концепцията на интелигентния град като нов бизнес модел. Презентацията се фокусира върху някои от текущите инициативи на европейско ниво, които са предприети за създаването на Единен цифров пазар. Решения за умен град, които управляват градските ресурси, бяха презентирани от Джон Лагоянис от Интраком Телеком, Гърция. Драгомир Цанев от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия представи ролята на изграждането на професионален капацитет за прилагането на комплексни решения за интелигентни градове и успехите в тази област, постигнати в рамките на европейските проекти BUILD UP Skills EnerPro и Train-to-NZEB, както и новостартиращата инициатива за обучения в сферата на сградното обновяване Fit-to-NZEB, отново финансирана по проект Хоризонт 2020.

Специална сесия, посветена на геотермалната енергия, се проведе в Конференцията за ЕЕ и ВЕ. „Оползотворяването на геотермалната енергия в Балканските страни” бе представена от Робърт Гаврилиуч от Европейския геотермален съвет. Джулиет Нюсън от Международната геотермална асоциация презентира същността и необходимостта от разработването на геотермални системи за топлофикационни мрежи. Ситуацията в страната бе представена от Васил Коликовски от Българска термопомпена асоциация, който отбеляза ръст при отоплението с термопомпи за периода 2010 - 2017 г. Аржентина акцентира върху повишаването на осведомеността за предимствата на възобновяемата енергия и нейната роля за устойчивостта в контекста на това, че обяви 2017-та за „Година на възобновяемата енергия". Георги Чавдаров от Европейската инвестиционна банка анонсира начини за съфинансиране на проекти за устойчива енергия от европейските фондове.

Презентациите предизвикаха интересни дискусии с участието на представители на българските общини и бизнеса от различни индустриални сфери: екология, енергетика, строителство, архитектура, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, фасилити и ютилити сектора, др. Голяма част от презентираните технологии можеха да се видят на съпътстващото изложение, в което участваха 74 фирми изложители от 14 държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Норвегия, Полша, Швейцария, Чехия, Южна Корея, Украйна и бяха привлечени над 3000 посетители.

Източник: Виа Експо