Новини

Устойчиви енергийни политики: възможности и добри практики

10.04.2017,

Повече от 70 представители на местните власти, правителството, финансиращи институции и бизнеса взеха участие в организираната от Община Габрово международна конференция на мрежата за устойчиви обществени поръчки по проект „SPP Regions“ на тема „Устойчиви енергийни политики: възможности и добри практики“. Събитието се проведе на 5 и 6 април 2017 г. в ритуалната зала на Общината със съдействието на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ и подкрепата на проект „EmBuild“.

Сред основните акценти на конференцията бе представянето на нови инструменти за оценка на енергийни спестявания по проекти за обновяване на публичните сгради, както и споделяне на опит в провеждането на процедури в мрежата за зелени обществени поръчки. Лектор от Австрийската енергийна агенция запозна аудиторията със съвременните измерения на общинския енергиен мениджмънт, а гости от Сименс – България и Ню Системс запознаха участниците с възможностите за сътрудничество и съвместно осъществяване на проекти за енергийна ефективност.

В рамките на конференцията бяха разгледани и възможностите за подпомагане на общините по текущи проекти и проектни предложения на „ЕнЕфект“ и „ЕкоЕнергия“ и ползите за общините от включването им в мрежата. Особен интерес предизвиква и панелната дискусия с представители на общините по проект ECHOES относно прехода към интелигентни енергийни решения в градовете, инициирана от Университета по архитектура, строителство и геодезия – София. Бе проведено и посещение на общински обекти и жилищни сгради с въведени енергоспестяващи мерки, между които първата сертифицирана пасивна сграда в България – детска градина „Слънце“, природо-математическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ и жилищни блокове, обновени по Националната програма за енергийна ефективност. Именно тези посещения предложиха чудесна възможност за директен обмен на опит между общинските специалисти, свързан с изпълнението на конкретни проекти, което е най-важната функция на събитията на общинската мрежа ЕкоЕнергия – мястото, на което можем да получим съвет и помощ от хората, които познават най-добре нашите проблеми.