Новини

Контролът по Националната програма за енергийна ефективност ще бъде подобен на осъществявания от управляващите органи на оперативните програми

21.06.2017,
image/jpeg

Контролът на изпълнението на дейностите и разходването на средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще бъде подобен на този, който осъществяват управляващите органи на финансираните със средства от Европейския съюз програми. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството по време на блиц контрол в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание.
Регионалният министър подчерта, че осъществяваният и в момента контрол върху изпълнителите на дейности по програмата е на добро ниво. За да се засили той, обаче, се предвижда на извадков принцип да се проверява качеството на прилаганите мерки, които трябва да повишат експлоатационните и енергийните характеристики по участващи в програмата сгради, за се гарантира правилното разходване на обществения ресурс.

В отговор на въпрос за мерките, които трябва да се приложат, за да се съживят изостаналите райони на страната, министър Нанков информира, че изпълването на разработената от МРРБ Целенасочена инвестиционна политика в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони с финансово съдържание ще даде тласък на развитието им. Той обърна внимание, че в момента се прави преглед на поставените в програмата приоритети и се определят специфични мерки, които да поставят акцент на човешкия капитал. Целта е реализацията им да доведе до създаването на работни места в слаборазвитите региони на страната.

Източник: МРРБ