Новини

Доволни ли сме от качеството на сградното обновяване?

26.07.2017,
Нови проекти на ЕнЕфект за подобряване на енергийната ефективност при обновяване на сградите

Без съмнение е трудно да вземем решение да инвестираме спестяванията на семейството си в енергийно ефективно обновяване на нашия дом - вместо, например, да се огледаме за нова кола или пък най-накрая да си позволим ваканцията на нашите  мечти. С всички трудности и несигурност, свързани със строителните дейности, винаги има причина да отложите отдавна необходимия ремонт за следващата пролет... или за по-късно. А когато най-накрая моментът настъпи, проблемите никога не закъсняват. За съжаление, далеч не всички строителни услуги са с качеството, за което се надяваме и се молим, и има основателна причина за това - като цяло заетите в сектора рядко разполагат с най-съвременните знания, умения и опит, за да подготвят и изпълнят качествен проект за обновяване. Проект, който не само пести енергия и средства, но подобрява хигиената и комфорта, осигурява чист въздух в помещенията, след който сте очевидно по-отпочинали сутрин и боледувате по-рядко… и в крайна сметка оставате наистина доволни от разумната инвестиция.

В интерес на истината ние, като общество, ще продължим да инвестираме сериозни средства в обновяването на сградите. Всички знаем, че по-ниското потребление на енергия ще ни помогне да се преборим с енергийната бедност, да създадем нови възможности за заетост, да задържим парите в нашите градове, да променим градския пейзаж и да увеличим сигурността на енергийните доставки. Най-значимият потенциал за пестене на енергия в цяла Европа е в обновяването на съществуващите сгради - защо тогава не се опитваме да получим по-добра стойност за парите, които влагаме? По-добрата стойност в този случай идва с квалифицираните специалисти, способни да реализират качествени проекти, използвайки най-ефективните материали, компоненти и технологии, които се предлагат на пазара. Това също така означава по-добро разбиране на ползите от „дълбокото“ енергийно обновяване както от страна на инвеститорите, така и от обитателите: това е процесът, при който оптималните икономии на енергия водят до ползи за всички - от политическа, финансова, градоустройствена и дори здравна гледна точка – но преди всичко повишават качеството ни на живот.

Именно това е мисията на новите проекти на ЕнЕфект Fit-to-NZEB и iBROAD: да повишат разбирането на потенциала в сградното обновяване, да стимулират търсенето на квалифицирани специалисти и да предложат необходимите условия за подобряване на качеството в разработването и изпълнението на проектите. Fit-to-NZEB има за цел да повиши компетентността и уменията на строителните специалисти в областта на дълбокото енергийно обновяване в участващите страни - Чехия, Румъния, България, Италия, Хърватия, Ирландия, Австрия и Гърция - чрез уникални образователни програми, които ще допринесат както за качеството, така и за мащаба на обновяването. Проектът ще изработи всички необходими материали за въвеждане на учебно съдържание в учебните планове и програми на всички равнища в системата за професионално обучение и образование - университети, професионални гимназии и колежи, центрове за професионално обучение. Той ще използва обучителната и комуникационната инфраструктура на своя предшественик Train-to-NZEB (www.train-to-nzeb.com), по който вече бяха открити 5 центъра за обучение в Източна и Южна Европа, посветени на енергийната ефективност и ВЕИ в сградите, включително в България – в сградата на УАСГ в София.

Проект iBROAD от своя страна е насочен към енергийните одитори: той ще разработи методика за индивидуални „пътни карти“ за сградно обновяване стъпка по стъпка. Тази новаторска концепция, която намира все по-голяма популярност в Европа, ще позволи на собствениците на сгради, които нямат възможност да изпълнят всички необходими мерки едновременно, така да планират процеса на обновяване, че след завършване на целия проект по етапи, сградата да достигне почти нулево енергийно потребление. Едно истинско предизвикателство за одитори, проектанти и строители, в което координацията между последователността и детайлите при изпълнение на всички мерки трябва да е съвършена, но което може да преодолее най-сериозния проблем за „дълбокото“ обновяване – липсата на средства, и да избегне блокиращия ефект на компромисните мерки, на който така често сме свидетели. В рамките на проекта, ЕнЕфект и неговите партньори ще извършат безплатно 20 одита на еднофамилни сгради, в които ще изпитат новата методология и ще покажат потенциалните икономически и енергийни ефекти от този подход.
За информация за проект Fit-to-NZEB, новите програми и пилотните курсове, които ще предложим, посетете нашия уебсайт www.fit-to-nzeb.com и следвайте нашите Facebook и Twitter профили. Новини за iBROAD можете да получавате от www.twitter.com/iBROAD_project. Разбира се, не забравяйте да посещавате и сайта и Фейсбук профила на ЕнЕфект!