Новини

Министър Нанков: ДНСК ще проверява фирмите, упражняващи строителен надзор, и сигнали за нарушения по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

24.07.2017,
Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ ще извърши проверка на фирмите, упражняващи строителен надзор по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Проверка ще бъде направена и на сгради, за които в МРРБ има подадени сигнали и жалби от граждани. Това съобщи днес пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Освен сигналите, на извадков принцип ще бъдат проверени 56 сгради – по две в 28-те области, които се обновяват със средства по програмата.

В обхвата на проверката на ДНСК,  ще влизат съставените актове по време на строителството, качеството на изпълнение и спазване на технологичните изисквания при полагане на топлоизолация по фасадите, изпълнението на строително-монтажните работи по покрива, състоянието на строителната площадка и организацията на работа на фирмите изпълнители, наличието и квалификацията на работниците, качеството на строителството, както и проверка на дейността на строителния надзор по отношение на сградата. Проверката на експертите започва от утре.

Министър Нанков участва в кръгла маса за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес, организирана от Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. За да се намали административната тежест и да се облекчи инвестиционният процес, е необходимо съкращаване на срокове и облекчаване на процедури там, където това е възможно, като не трябва да бъде за сметка на качественото изпълнение на някои процеси, като например проверка на документи, и затова трябва да има ясна регламентация, основана на възможности и правомощия.

Трябва да се работи в посока въвеждане на института на мълчаливо съгласие там, където това е възможно, но регламентацията по този въпрос трябва да бъде прецизирана по най-добрия възможен начин, коментира министърът.

Николай Нанков посочи и че ще продължи работата в посока електронизация на услуги и цифровизация на документи. Той коментира, че в това отношение е свършена много работа от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, но възможностите на кадастралната информационна система не се използват пълноценно. Министърът даде за пример, че всички общини в страната, без София, продължават да използват хартиена вместо електронна скица за издаване на виза за проектиране. Електронната кадастрална скица не се ползва от службите за местни приходи към общините. Затова е необходимо да бъде оптимизирана връзката между административните органи в страната.

Сформира се работна група от всички заинтересовани страни и браншови организации. Участниците в нея през летните месеци на тази година ще работят за създаването на добра нормативна база, фокус в която да бъде основно Законът за устройство на територията, така че инвестиционният процес и устройственото планиране да придобият европейски вид, като бъдат регламентирани по добър начин, съобщи министър Нанков.

Той напомни, че с промени в закона в сила от началото на тази година вече са въведени мерки за намаляване на административния натиск, които предвиждат съкращаване на срокове, въвеждане на такива там, където са липсвали, отпадане на някои от изискуемите документи на етап инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, като ползите от тях тепърва ще се усещат.

Източник: МРРБ