Новини

Съветът на ЕС одобри предложението за промени в Директивата за енергийните характеристики на сградите

04.07.2017,
На 26 юни 2017 г. Съветът на ЕС съгласува позицията си по предложението за преработена Директива за енергийните характеристики на сградите. Това решение ще позволи започването на преговори с Европейския парламент при естонското председателство на Съвета.

Сградите са най-големият потребител на енергия в Европа, който консумира 40% от крайната енергия. Целта на предложението е да се насърчи енергийната ефективност в сградите и да се подкрепи рентабилното обновяване на сградите с оглед на дългосрочната цел за декарбонизиране на все още неефективния съществуващ европейски сграден фонд. Това се отчита като особено важен принос и за постигането на целите на ЕС 2020 и 2030 г. за енергийна ефективност.

По-специално, в предложението се изисква държавите членки да приемат стратегии за дългосрочно обновяване на сградния фонд, които да включват и мерки за борба с енергийната бедност. Допълнително се укрепват се връзките между политиките за енергийна ефективност и инструментите за финансирането им. Друга важна характеристика на ревизираната директива е насърчаването на електромобилността, като се изисква поне една точка за зареждане на електрически превозни средства за всеки десет паркоместа в нежилищни сгради, както и предварително окабеляване за всяко паркомясто в жилищни сгради. Тези изисквания ще се прилагат за сгради с повече от десет паркоместа. Предлага се въвеждането на индикатор за интелигентност на сградите и се опростява проверката на отоплителните и климатичните системи.

Предложението подчертава значението на хармонизирането на цифровия единен пазар и на дневния ред на Енергийния съюз, тъй като цифровизацията на енергийната система бързо променя енергийните услуги - от интеграцията на възобновяемите енергийни източници до интелигентните мрежи и интелигентните сгради.

Източник: BUILD UP

Допълнителна информация и текст на Директивата: Съвет на ЕС