Новини

XIX международна конференция на ЕкоЕнергия: Бургас, 26-27 октомври 2017 г.

28.09.2017,
Съвместно с Община Бургас, на 26-27 октомври 2017 г. ще се проведе редовната XIX международна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.

Тази година наши партньори са:

Европейският  институт за сградните характеристики (BPIE)

Офисът на Споразумението на кметовете (Брюксел)

Френският институт в България


Основни теми на конференцията

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Очакванията на гражданите за продължение на Програмата растат, а заедно с това се увеличават и отговорностите и задълженията на общините. Знаем ли обаче дали и при какви условия ще се развива Програмата? Какво ни е необходимо, за да бъдем активен и пълноценен партньор на гражданите и на правителството? За да бъдат изяснени тези въпроси и да бъдат чути и правилно разбрани нуждите на българските общини, за участие в конференцията са поканени:

Малина КРУМОВА
Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

Ивайло АЛЕКСИЕВ
Изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Гинка ЧАВДАРОВА
Изпълнителен директор на НСОРБ

Веселина ТРОЕВА
Изпълнителен директор на Националния център за териториално развитие

Представители на български общини с водещи резултати в приложението на НПЕЕМЖС

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА СГРАДИТЕ И ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ГРАДСКИ СИСТЕМИ

Възможностите за финансиране по Националния доверителен ЕкоФонд, Финансовия механизъм на европейската икономическа общност и Норвежкия финансов механизъм, Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници и проектите по Хоризонт 2020 са теми от особена важност за местните власти. По време на конференцията ще бъдат представени не само реални примери от водещи български общини, но и новаторски теми от водещи европейски експерти в областта на сградното обновяване. Ще представим победителите в конкурса ЕКООБЩИНА и ще разкажем за успешните практики на домакините от Община Бургас и Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. 

За участие са поканени:

Атанаска НИКОЛОВА
Заместник-министър на околната среда и водите

Жечо СТАНКОВ
Заместник-министър на енергетиката

Димитър ДУКОВ
Изпълнителен директор на ФЕЕВИ

Франсоа-Кзавие КОВАНДИ
Френски институт в България

Марианджиола ФАБРИ
Европейски институт за сградните характеристики


Вярваме, че тези теми са важни за Вас. Убедени сме, че имате какво да споделите – при това така, че да бъдете чути! За да се случи това обаче, на 26 и 27 октомври трябва да бъдем заедно!

Участието в конференцията е безплатно, като за членовете на ЕкоЕнергия ще бъде осигурена и безплатна нощувка. Пълната програма на събитието и регистрационна форма  можете да намерите в уебсайта на ЕкоЕнергия; моля, изпратете своята заявка за участие (попълнена регистрационна форма) на адрес ecoenergy@ecoenergy-bg.net до 16.10.2017 г. За повече информация и подробности, следете бюлетина и сайта на ЕкоЕнергия: www.ecoenergy-bg.net или се свържете с нас на тел. 02 963 17 14.
 
*************

В продължение на 20 години ЕкоЕнергия работи за устойчивото енергийно развитие на българските общини. От първия Закон за енергийната ефективност и утвърждаването на общинското енергийно планиране, до първата сертифицирана пасивна сграда в България, ЕкоЕнергия е едновременно стожер на политиките за устойчиво енергийно развитие и проводник на най-новите европейски тенденции и практики. С помощта на десетки международни проекти и инициативи, ЕкоЕнергия е в основата на всички важни промени в националното законодателство за енергийна ефективност и на много от най-успешните проекти в тази област. Какъв е пътят напред? За да научите, заповядайте на нашата годишна среща!