Новини

Нова възможност за българските общини да получат европейско признание за своите устойчиви енергийни политики

25.09.2017,
ЕкоЕнергия има възможност да съдейства за разработването или адаптирането на съществуващ план за целите на Европейските енергийни награди

image/jpeg

На серия от срещи между Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Австрийската енергийна агенция и ЕнЕфект (в качеството му на секретариат на ЕкоЕнергия) се обсъдиха възможностите за включване на български общини в инициативата Европейска енергийна награда (EEA).

ЕEA е система за управление и сертифициране на качеството на плановете и дейностите в областта на енергийната ефективност на общините и регионите, която подкрепя местните власти при създаването на подходи за интердисциплинарно планиране и прилагане на ефективни мерки в областта на енергийната политика и климата. Успехът на ЕEA се основава на 4 стълба:

Стимулира ефективното прилагане на национални и наднационални енергийни стратегии на местно равнище
EEA ефективно превръща националните цели в препоръки за местна политика, давайки насоки на общините за разпределяне на техните ресурси за постигане на оптимална ефективност на предприеманите мерки.

За общините от общините
EEA се развива непрекъснато от общини и експерти на местно ниво от 1988 г. насам. Внимателният анализ на местния контекст е неразделна част от програмата.

Програми за специфични дейности
Общините от ЕЕА подготвят и изпълняват собствени планове за действие в дългосрочен план. Плановете се оценяват и коригират на всеки 4 години със съдействието на акредитирани експерти.

Международен бенчмарк
Усилията на общините се оценяват по отношение на индивидуалния им обхват на действие. Това позволява да се сравнят различните общини и да се създаде международна система за сравнение.

ЕЕА в цифри:
... 25 години опит
... 1 346 общини
... население от 40 милиона
... най-голямата община: Кьолн, Германия (1,02 милиона жители)
... най-малката община: Шамоа, Италия (103 жители)


 www.european-energy-award.org