Новини

Заместник-министър Крумова: Необходимо е непрекъснато повишаване на квалификацията на работещите в строителството

22.11.2017,
Налице е конструктивен диалог с „Българска асоциация за изолации в строителството“ както по отношение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, така и по отношение на създаването на адекватни технически норми в България за фасадни изолации. Това коментира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова по време на форума „Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации“, на който бяха обсъдени измененията в Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Крумова определи дискусията като възможност да бъдат отразени правилно интересите на всички заинтересовани страни, така че да се създаде уредба, отговаряща на съвременните технологични изисквания и повишаващата се необходимост от безопасност на живеещите в сградите.

Регионалният заместник министър засегна темата с необходимостта от повишаване квалификацията на заетите в строителството, посочвайки че Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отворено за сътрудничество в тази сфера. „Има искания за организиране на професионални обучения, така че да се гарантира наличието на необходимия технически капацитет за качественото изпълнение на продуктите“, посочи тя.

Строителният надзор има функции по контрол на влаганите материали в строителството и проверка на съответствието им с нормативната база, разработения и одобрен проект, на база на който се изпълнява даден обект, допълни заместник-министърът.
Сред дискутираните теми по време на форума бяха още европейските изисквания и нормативни разпоредби за пожаробезопасност при изпълнение на фасади, новостите пред пожарната безопасност на европейско равнище, касаещи методите за тестване на материали за изпълнение на фасади, както и промени в българската нормативна уредба за пожаробезопасност по отношение на фасадните решения.

Източник: МРРБ - http://www.mrrb.government.bg/bg/zamestnik-ministur-krumova-neobhodimo-e-neprekusnato-povishavane-na-kvalifikaciyata-na-rabotestite-v-stroitelstvoto/