Новини

Работи се по проект за нова жилищна стратегия

04.12.2017,
Националната жилищна стратегия на Република България, заедно с пакет програми за нейната реализация, се разработва по силата на договор № РД-02-29- 6/20.01.2017 г. между НЦТР – ЕАД и Възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Стратегията се разработва сега, поради изтичането на срока на действие на предходната стратегия (от 2004 г.) и високата обществена значимост на проблемите в жилищния сектор.

По информация на БНР, проектът е върнат за доработване от възложителя, като се очаква да бъде представен за публично обсъждане в идните месеци.