Новини

XX годишна конференция на ЕкоЕнергия в официалната програма на българското председателство на ЕС

22.12.2017,
XX юбилейна годишна конференция на ЕкоЕнергия, която ще състои на 19 и 20 март 2018 г. в Дома на Европа в София, е вече в официалния календар на събитията на българското председателство на ЕС.

Конференцията ще акцентира върху политиките и мерките за борба с енергийната бедност и за повишаване на чистотата на атмосферния въздух: теми с особена значимост и присъствие в медийното пространство, но с определени дефицити при формирането на обществено мнение и разработването на конкретни инструменти. Заедно ще защитим тезата, че работещите решенията и на двата проблема – безспорно от национално и европейско значение - са на местно равнище, и засиленото участие на местните власти в разработването и прилагането на механизми за преодоляването им е от ключово значение. Ще представим убедителни доказателства, че енергийната ефективност е най-устойчивото решение на тези проблеми, и ще настояваме стратегическите планове и конкретните инструменти да поставят в основата си мерки за намаляване на потребността от енергия – така, както програмите за енергийна ефективност трябва да имат специално отношение към елиминиране на енергийната бедност и подобряване качеството на въздуха.

Събитието, което има за цел да се превърне в регионален форум по темата с подкрепа на най-високо европейско равнище, ще събере представители на централните и местни органи на властта, за да обсъдят ефектите от стратегическия и политическия подход на ЕС към процеса на формирането на националните политики в региона на Югоизточна Европа, прехода към многостепенното управление и система за стимулиране, която да насърчава местните власти да разработват собствени политики по отношение на достъпа на гражданите до енергийни услуги.

Събитието е насочено и към специалистите в енергийния сектор, производителите и дистрибуторите на електроенергия и НПО, които са активни в политиката по климата и енергетиката. Сред стратегическите документи, които ще бъдат обсъдени, са Националния план за действие за енергийна ефективност 2017-2020 (съвместно с Националния план за привличане на инвестиции в обновяването на сградния фонд - чл.4/ДЕЕ), Стратегията за адаптиране към изменението на климата и Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община до 2020 г. и Националната жилищна стратегия, позиционирани в светлината на промените в преработките на Директивата за ЕЕ и Директивата за енергийните характеристики на сградите, които се очаква да бъдат одобрени по време на българското председателство на ЕК.

Конференцията ще насочи конкретни препоръки към гореспоменатите стратегически документи, които могат да бъдат отразени в конкретните програми за изпълнение, които се очаква да бъдат приети през 2018 г. На ниво ЕС конференцията ще даде видимост на политическите ограничения във връзка с борбата срещу енергийната бедност, като се съсредоточи върху необходимостта от подкрепа на дългосрочни политики и мерки на пазара, които имат устойчиво въздействие върху здравословните и удобни условия на живот за европейските граждани на достъпни цени.

Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия ще направи всичко по силите си да събере на конференцията институционални партньори, участници и представители от Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика, Национално сдружение на общините в Република България, Национален център за териториално развитие, Агенция за устойчиво енергийно развитие, Столична община, представители на общините, производители и дистрибутори на енергия, професионални асоциации и индустриални камари и др.

Събитието е част от серия срещи с фокус върху подкрепата за местните власти за прилагане на политики и мерки за енергийна ефективност, организирани от ЕкоЕнергия в рамките на българското председателство на ЕС

- Новаторски методи за енергийно обновяване (среща по проект iBROAD), 13 февруари 2018 г., София;

- Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини, 26-27 април 2018 г., Габрово: част от официалната програма на българското председателство на ЕС. Фокус: финансиране на проекти за улично осветление

- По пътя към почти нулевоенергийните сгради: предизвикателства и възможности, 20-22 юни 2018 ., Бургас: част от официалната програма на българското председателство на ЕС. Фокус: възможности за финансиране по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

- Обновяване на съществуващия сграден фонд. Добрич, индикативен период: април 2018

- Дългосрочни визии за развитие и общинско енергийно планиране. Горна Малина, индикативен период: май 2018

Регистрацията за XX юбилейна годишна конференция на ЕкоЕнергия вече е отворена на адрес https://goo.gl/forms/yXCWc7OauZhQiXME2; предварителната програма е достъпна в нашия сайт, а информация в реално време – във Фейсбук профила на Мрежата.