Новини

Реформите в енергетиката са плод на сътрудничеството ни с неправителствения сектор

16.03.2018,
Вицепрезидентът на ЕК Марош Шефчович: "В Брюксел високо оценяваме работата на българското председателство"

image/jpeg

Реформите в енергийния отрасъл нямаше да бъдат възможни без тясното ни сътрудничество с енергийния сектор. Само в рамките на конструктивния диалог и чуваемост можем да постигнем устойчиво развитие на Енергийния съюз. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред участниците в конференцията "Ролята на неправителствените организации за подобряване на енергийната политика и нормативната база в областта на енергетиката – предизвикателствата пред Югоизточна Европа". Първото официално събитие от програмата на българското председателство на Съвета на ЕС, част енергетика, е организирано от Института за енергиен мениджмънт със съдействието на Министерството на енергетиката.

Законодателният пакет "Чиста енергия за всички европейци", по който активно работи българската страна в рамките на председателството на Съвета на ЕС, нямаше да бъде толкова амбициозен и уникален без активното участие на неправителствения сектор при разработването и реализацията му, подчерта енергийният министър. В момента сме изправени пред предизвикателството да постигнем максимално възможен напредък по досиетата от пакета и за целта ще разчитаме отново на активния диалог с неправителствените организации, допълни Петкова.

Европейската комисия подкрепя усилията на България за изграждането на интерконекторните връзки със съседните държави и реализацията на концепцията за газов хъб на територията на страната, заяви пред участниците вицепрезидентът на ЕК, отговарящ за Енергийния съюз Марош Шефчович. Той приветства усилията на страната да се превърне от транзитен в център за търговия с природен газ. Завършването на интерконекторните връзки е особено важно за изграждането на единен енергиен пазар в контекста на инициативата за сближаване на Западните Балкани, в която България има водеща роля, подчерта Шефчович. Вицепрезидентът на Европейската комисия открои и активните усилия на страната за продължаване на инициативата за газова свързаност в Централна и Югоизточна Европа CESEC, така че всяка страна да има достъп до поне три различни източника на природен газ.

По думите му, предстои сериозна трансформация на въглищния сектор в Европа, която ще засегне 41 региона на стария континент. В този процес и в рамките на създадената платформа "Въгледобивни региони в преход" ЕК ще си сътрудничи активно с България. Съдействието на гражданското общество и на неправителствения сектор е от ключово значение за успешно приключване на този процес, заключи Шефчович.

Шефчович не подмина и един от най-сериозните проблеми на нашето общество – енергийната бедност. „Все още се борим с енергийната бедност“, подчерта еврокомисарят, като допълни, че над 10 % от европейците имат проблем от плащането на сметките си до течащите си покриви. Това не е характерно само за България, подчерта той, и енергийната ефективност е водещият инструмент за справяне с този проблем. В Европа 40% от енергията се използва за отопление и охлаждане, докато в същото време вече има пасивни сгради и сега въпросът е да се осигури схема за финансиране на подобни проекти.

image/jpegДрагомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект (секретариат на ЕкоЕнергия) имаше възможност да участва в неформална среща с вицепрезидента Шефчович в ограничен кръг енергийни експерти, по време на която изложи основните проблеми и посоки за развитие на политиките за енергийна ефективност. Като резултат от този разговор, ЕнЕфект беше поканен да изпрати писмено становище, в което бяха застъпени темите за привличане на частно финансиране в проектите за енергийна ефективност, оползотворяването на пълния потенциал за енергийни спестявания при обновяването на сградния фонд, въвличането на гражданите чрез активна комуникационна кампания и управлението на политиките и финансовите инструменти на местно равнище.