Новини

Семинар за устойчиви и иновативни обществени поръчки Прокура+ с участието на ЕкоЕнергия

01.03.2018,
image/jpeg

Осло беше домакин на тазгодишното 15-то издание на семинара  "Прокура+" на 21-22 март 2018 г. преведен съвместно с ICLEI и партньорите по проекта "Региони на УОП".

Събитието събра участници от международната мрежа Прокура+, експерти и политици от цяла Европа. Програмата осигури възможност за проучване на концепциите и проблемите с обществените поръчки чрез обективни примери от практиката, както и участие в динамични и интерактивни сесии за изграждане на капацитет на експертите за възлагане на устойчиви обществени поръчки.

Като партньори по проект "Региони на УОП" в семинара взеха участие представители на община Габрово и ОМЕЕ ЕкоЕнергия.

Участниците бяха помолени да добавят своите стратегии, подходи, дейности, успехи и планове в така наречената "Матрицата на Прокура+", благодарение на която се очаква да се сформират нови партньорства в бъдеще и да се осъществи трансфер на знания и опит между заинтересованите страни.